Gå direkt till innehåll

Harpestutbrottet i Norr- och Västerbotten 2015

Under sommaren och hösten 2015 upptäcktes ovanligt många döda skogsharar i Norrbotten och norra Västerbotten. Tack vare hjälp av engagerade jägare och allmänhet fick SVA in rapporter om över 150 döda harar, de flesta i kustområdet kring Kalix-Luleå-Piteå. Trettioen skogsharar sändes in för obduktion, och av dessa hade 24 dött i harpest (se karta nedan). Vid undersökningarna såg vi de för harpest typiska förändringarna med förstorade mjältar samt inflammation i framförallt mjälte, lever och benmärg. Sjukdomen hade ett akut förlopp och hararna dog snabbt i en allmäninfektion.

Människor i Norr- och Västerbotten insjuknade också i stort antal. Totalt rapporterades 582 fall in till Folkhälsomyndigheten under året från de två länen, de flesta under utbrottsperioden. Den vanligaste infektionsvägen är via myggor, och efter ett par dagar uppkommer en lokal ansvällning (böld) på infektionsstället. Senare svullnar den närmaste lymfknutan upp. Infektionen leder i allmänhet till hög feber och allmänpåverkan.

Bakterien sprids vanligtvis via mygg, men infektion kan också uppkomma vid kontakt med ett sjukt djur. Till riskgrupperna hör jägare som tar ur den skjutna harens organ. Vid all hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt.

Även om utbrottet nu är över så är vi alltid intresserade av att undersöka djur som hittas döda i naturen. Så om du hittar en död hare eller smågnagare (eller andra djur för den delen) är du välkommen att höra av dig till oss så att vi kan ta in djuret för en kostnadsfri obduktion. Kontakta i så fall oss på viltsektionen via e-post eller ring via växeln och fråga efter dagens viltveterinär (018-67 40 00).

Har du frågor eller funderingar om harpest? Kontakta dagens viltveterinär på SVA:s viltsektion, 018-67 40 00.

Karta över förekomst av harpest i norra Sverige
På kartan ser du varifrån vi fick rapporter om döda skogsharar (över 150 stycken), samt var de 24 som vid obduktion konstaterades ha harpest hittades.