Gå direkt till innehåll

Rovdjur

Genom kontinuerlig insamling av data och prover från döda rovdjur kan SVA följa trender i hälsoläget och upptäcka nya sjukdomar. Dessutom har SVA i uppdrag från Naturvårdsverket att samla in data och prover för rovdjursförvaltningen. Dessa data används också för forskning inom ekologi, miljövetenskap, veterinärmedicin och zoologi - men även humanmedicin.