Gå direkt till innehåll

Järv

Antalet järvar som inkommer årligen varierar men kan vara relativt lågt. Utifrån en längre tidsserie bedöms hälsan hos de järvar som obducerats var god.

Bild på en järv
Järv (djurpark). Foto: SVA

De vanligaste dödsorsakerna för obducerade djur är skyddsjakt, men andra dödsorsaker förekommer också – till exempel trafik och predation.

Precis som för övriga rovdjur görs fynd av missbildningar, färska och äldre skador, slitna och skadade tänder samt parasiter.

Licensjakt på järv

Järvstammen har – sett ur ett 20-årsperspektiv – haft en ökande trend. Stammen har de senaste inventeringssäsongerna befunnit sig över referensvärdet för bevarandestatus (600 järvar). Mot bakgrund av de senaste årens populationsuppskattningar beslutades att det fanns utrymme för licensjakt på järv under 2023.