Gå direkt till innehåll

Varg

Vargstammens hälsoläge bedöms som gott. Den vanligaste dödsorsakerna för obducerade vargar är jakt och trafik.

Varg. Foto: SVA

Vad gäller smittor och parasiter förekommer regelbundet fynd av skador, tarm- och hudparasiter och missbildningar i form av bettfel och deformerade ryggkotor. Kryptorkism, där en eller båda testiklarna inte vandrar ner i pungen vid könsmognad, förekommer också regelbundet. Efter att oväntat många fynd av kryptokism gjordes på vargar fällda under licensjakten 2021 studeras just nu hur kryptorkism är kopplat till genetik hos den svenska vargpopulationen. Detta är relevant då den svenska vargstammen är kraftigt inavlad, vilket ger ökad risk för utdöende, och därmed ökar vargens hotstatus.

På grund av vargens höga inavelsgrad är det intressant med invandrande vargar som kan bidra med nya gener och därmed sänka hotstatusen. Den Skandinaviska vargstammen är en av de mest kartlagda i hela världen. DNA samlas in från både levande och döda vargar, vilket gör att genetiskt viktiga vargar kan upptäckas och följas men också att förvaltningen har bra koll på spridningsmönster hos övriga individer.

Licensjakt på varg

Alla vargar som skjuts under licensjakt besiktas av personal från länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA. På SVA görs en obduktion för att kontrollera om djuren är friska och om dom har några äldre skador. Skytten kan även få kraniet mot en kostnad.

Utöver rutinmässiga provtagningar undersöks också om vargarna bär på hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus). Alla fällda vargar åldersbestäms mer noggrant på ett annat laboratorium efter att jakten är avslutad. Resultaten kommer efter några månader.

Sedan våren 2020 finns all statistik från aktuell och tidigare licensjakt tillgänglig i Rovbase. Detta gör att jägare kan få information direkt från källan där länsstyrelsen lägger in information om fällda djuren i deras län, såväl som ger en översiktlig bild över läget för hela landet.

Rovbase är en enkel databas och kartverktyg, där man kan välja vilka djurslag som ska synas samt för vilken region och tidsperiod.