Gå direkt till innehåll

Om övervakningen av afrikansk svinpest (ASF)

Övervakning för afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin baseras på rapporter om upphittade kadaver och undersökning av dessa. Övervakning för afrikansk svinpest hos tamgris baseras på klinisk/passiv övervakning (det vill säga att djurägare reagerar på symptom eller ökad dödlighet och tar kontakt med veterinär). Detta bedöms som en känslig övervakningsmetod då infektion är förenad med mycket hög dödlighet hos tamgris såväl som vildsvin.

Bekämpning av afrikansk svinpest – karta över provtagning och resultat i smittad zon

Sedan de första fallen av afrikansk svinpest upptäcktes i Sverige pågår ett intensivt arbete för att kartlägga och bekämpa smittan. Organiserade kadaversök och andra smittskyddsåtgärder genomförs. Upphittade kadaver forslas bort från skogen och provtas. Genom att ta bort kadavren minskas smittrycket. I den händelse att vildsvin trafikdödas i den smittade zonen undersöks även de. Prover samlas också in från vildsvin som fällts vid jakt eller trafikdödats i det område som omger den smittade zonen.

Den nationella övervakningen av afrikansk svinpest fortsätter.

På den övre kartan och tabellen kan du se hur många vildsvin från den smittade zonen vi undersökt för afrikansk svinpest på SVA. Det datum som anges avser då provet analyserades, men det datum djuret dog kan vara långt tidigare. Alla de prov som blivit positiva under 2024 handlar om enstaka ben eller delar av skelett som legat i skogen en längre tid. Alla de fall som varit positiva 2024 bedöms ha dött senast i slutet av september 2023, detta baserat på benens och skelettens skick.

Kartan visar även de vildsvin som provtagits i samband med jakt eller viltolycka i ytterområdet av den smittade zonen. Kadaver som provtagits i den nationella övervakningen av vildsvin visas på övervakningskartan längre ner på sidan.

Beställ helt utan kostnad provtagningsmaterial för förstärkt övervakning av afrikansk svinpest i kommuner som angränsar till smittade zoner: Sala, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar.

Om kadavren upphittas nära varandra kan kartans punkter överlappa varandra. Observera att datumet visar undersökningsdatum och inte det datum då vildsvinet dött. Alla de fynd som varit positiva 2024 handlar om analyserade skelettdelar av vildsvin som dött hösten 2023.
Kartan uppdaterades under hösten 2023 och fram till juli 2024 dagligen. Under juli och augusti 2024 pausas uppdateringarna på grund av semester, men om några nya positiva fall (som inte gäller gamla skelettdelar från vildsvin som dött 2023) skulle påvisas kommer uppdatering av kartan återupptas.

Övervakning av afrikansk svinpest i hela Sverige – karta över provtagning och resultat från prover insamlade inom viltövervakningen

Övervakningen är beroende av att SVA får rapporter om döda eller sjuka vildsvin från allmänhet, markägare, jägare, eftersöksjägare, viltkasserare och vilthanteringsanläggningar. Se Skicka in prover och djurkroppar för instruktioner både om hur du ska ta och skicka in prover.

På kartan kan du se hur många vildsvin vi undersökt för afrikansk svinpest på SVA inom viltövervakningen.

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att tamgrisar drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade tamgrisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

I de flesta länder med afrikansk svinpest (ASF) har smittan först introducerats i vidsvinsstammen. I de fall även tamgrisbesättningar drabbats så har det skett först senare. Det är därför extremt angeläget att du rapporterar in iakttagelser av sjuka eller döda vildsvin till SVA.

Så här håller vi afrikansk svinpest borta

Sidan granskades senast : 2024-07-03