Gå direkt till innehåll

Karta över trikinfynd hos vildsvin och björn

Redovisning av trikinanalyser med positivt resultat samt artbestämning sedan 2007. Analyserna har gjorts av ackrediterade laboratorier i Sverige.

Laboratorier ackrediterade för trikinanalyser finns listade hos Swedac. SVA är nationellt referenslaboratorium, NRL, för trikiner.

Karta över trikinfynd

Kartan visar fynd av trikiner hos vildsvin och björn de senaste två åren. Punkterna är slumpmässigt placerade inom 5 km från centrum av aktuell kommun.

Tabell över trikinfynd

År

Län

Djurslag

Kön/ålder/vikt

Larver/g kött

Trikinart

2021

Skåne

Vildsvin Hongris, cirka 44 kg 2 Analys pågår
 

Västra Götaland

Vildsvin Hongris, 90 kg 2 Analys pågår
 

Kalmar

Vildsvin Galt, 120 kg 17 T. pseudospiralis
2020

Södermanland

Vildsvin Sugga, 80 kg 17 T. britovi
 

Skåne

Vildsvin Sugga, 70 kg 10 T. pseudospiralis
 

Uppsala

Vildsvin Sugga, 90 kg 2 T. pseudospiralis
 

Skåne

Vildsvin Galt, 150 kg 10 T. pseudospiralis
 

Östergötland

Vildsvin Gylta, 70 kg 135 T. britovi
 

Blekinge

Vildsvin Galt, 40 kg 10 T. pseudospiralis
 

Kalmar

Vildsvin Sugga, 60 kg 4 T. britovi
 

Blekinge

Vildsvin Gylta 3 T. pseudospiralis
 

Östergötland

Vildsvin Galt, 118 kg 25 T. britovi
 2019 Västra Götaland Vildsvin Gylta, 44 kg 1 T. pseudospiralis
  Västra Götaland Vildsvin Sugga, cirka 3 år 25 T. pseudospiralis
  Stockholm Vildsvin Galt, 70-80 kg 6 T. pseudospiralis
  Stockholm Vildsvin Gylta, 40 kg 22 T. pseudospiralis
  Stockholm Vildsvin Årsunge, 40 kg 9 T. pseudospiralis
2018 Kronoberg Vildsvin Galt 10 T. pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin Gylta, 40 kg 38 T. pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin Galt, 60-70 kg 6 T. pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin Galt, 80 kg 12 T. pseudospiralis
  Västra Götaland Vildsvin Sugga, 50-60 kg 30 T. pseudospiralis
  Skåne Vildsvin Galt, 1-2 år 0,3 T. pseudospiralis
  Östergötland Vildsvin Gylta, 2 år, 70 kg cirka 500 T. britovi
  Kalmar Vildsvin Gylta, 75 kg 5 Analys ej möjlig
  Blekinge Vildsvin Kulting 18 kg 1-2 T. pseudospiralis 
2017 Jönköping Vildsvin Galt, 75 kg 1 T. pseudospiralis
  Västra Götaland Vildsvin Gylta, 28 kg 50 T. britovi
  Östergötland Vildsvin Sugga, 100 kg 5 T. britovi
  Västra Götaland Vildsvin Galt, 70 kg (levande vikt) 5 T. pseudospiralis
  Blekinge Vildsvin Galt, 3 år 16 T. pseudospiralis
  Västra Götaland Vildsvin Sugga, vuxen 8-9 T. pseudospiralis
  Kronoberg Vildsvin Gylta 0,01 Inte möjligt att fastställa
2016 Dalarna Vildsvin Gylta 1 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin Sugga, 60-70 kg (slaktvikt) 2 T. britovi
  Västerbotten Björn Hona, 70 kg 120 T.nativa
  Kalmar Vildsvin Galt, 75 kg 6 T. pseudospiralis
2015 Jönköping Vildsvin < 1 år < 0,1 T. britovi
  Dalarna Björn Hona, 147 kg 22 T. nativa
2014 Örebro Vildsvin Hane, 90 kg 5-6 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin   Uppgift saknas T. britovi
  Kalmar Vildsvin Hane, 40 kg Uppgift saknas T. pseudospiralis
  Jämtland Björn Hane, 163 kg 1,5 T. nativa
  Blekinge Vildsvin Sugga, 83 kg >20 T. pseudospiralis
  Kronoberg Vildsvin   1 T. britovi
2013 Kronoberg Vildsvin Sugga, 80 kg 1 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin Sugga, 90 kg 12 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin   2,6 T. britovi
  Skåne Vildsvin   1-2 T. britovi
  Dalarna Björn Hane, 124 kg 13 T. nativa
  Jämtland Björn Hona, cirka 100 kg 9 T. nativa
  Gävleborg Björn Hane, 123 kg 3,6 T. nativa
  Jämtland Björn Hona, 77 kg 76 T. nativa
  Västerbotten Björn Hane, 75 kg 160 T. nativa
2012 Stockholm Vildsvin Gylta 1-2 år 1 T. pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin   10 T.pseudospiralis
  Västerbotten Björn Hona 45 T. nativa
  Jönköping Vildsvin Sugga, 1,5 år, 60 kg 34 T.pseudospiralis
  Kronoberg Vildsvin Galt, 100 kg 0,1 T. britovi
  Kronoberg Vildsvin Vuxen 500-1000 T.pseudospiralis
  Kronoberg Vildsvin   1,1 T. britovi
2011 Kalmar Vildsvin Sugga, cirka 100 kg 21 T.pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin Galt, vuxen 30 T.pseudospiralis
  Kalmar Vildsvin   0,1 Inte möjligt att fastställa
2010 Kronoberg Vildsvin Gylta, cirka 2 år 1000-2000 T. britovi
  Skåne Vildsvin Gylta, 6-7 månader 5 T. pseudospiralis
  Skåne Vildsvin Gylta 32 T. spiralis
  Örebro Vildsvin Galt, 53 kg 40 T. pseudospiralis
2009 Örebro Vildsvin Fjolårshona 5 T. britovi
  Västerbotten Björn Hona, 137 kg 72 T. nativa
2008 Kronoberg Vildsvin Gylta, 1-årig 66 T. britovi
2007 Kronoberg Vildsvin   12 T. britovi
  Östergötland Vildsvin   2 T. spiralis