Gå direkt till innehåll
Närbild på en rens öga med små sår runt ögat.
Sår runt ögon hos ren med renkoppor. Bild: Ulrika Rockström/Gård & Djurhälsan

Nyupptäckt virus hos ren

Sidan granskades senast : 2024-01-26

Det nyupptäckta viruset har påvisats hos renar i Sverige och Norge. Det ger sår och sårskorpor runt ögon och på könsorgan och läker vanligtvis långsamt av efter några veckor, ibland månader. Viruset har preliminärt fått namnet renkoppsvirus och sjukdomen heter renkoppor. På Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nya webbsidor lagts till för att svenska renägare ska kunna informera sig om sjukdomen.

Viruset upptäcktes under senhösten 2023 via ett forskningsprojekt hos norska Veterinærinstituttet. Viruset fanns hos prover från ren i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i Sverige samt i Troms fylke i Norge. Det har antagligen funnits i Sverige och Norge ett antal år utan att definieras som ett eget virus.

– Det mesta vi vet just nu är från vårt norska systerinstitut. Vi har tillsammans med Gård & Djurhälsan, Jordbruksverket och Livsmedelsverket tagit fram ett dokument med frågor och svar med det vi vet och vad som gäller i Sverige. Renkoppor är en nyupptäckt sjukdom i vårt land som ger sår framför allt kring ögonen och könsorganen. I nuläget tror vi inte att viruset orsakar allvarlig sjukdom för renar som drabbas. Viruset bedöms i dagsläget inte kunna spridas från djur till människa. I första hand handlar vår information om att renägare ska få adekvat information för att kunna begränsa smittspridningen, säger Jonas Wensman, laborator på SVA.

Med nuvarande information vidtar inte svenska myndigheter några särskilda åtgärder men följer läget och samlar kunskap.

Tips för att stoppa smittspridning

Sjuka djur bör isoleras i ett sjukhägn. De bör fodras och hanteras efter att de friska djuren hanterats. Flytta inte redskap eller krubbor från sjukhägn till hägn med friska djur. Man måste utgå ifrån att såren som uppstår kring ögon och genitalier är smärtsamma för djuren och de drabbade renarna kan därför behöva extra omsorg. Om en ren är i behov av behandling behöver en veterinär kontaktas. Smittrycket i ett hägn kan minskas genom att släppa ut de friska djuren på fribete, med kompletterande utfodring om betet är dåligt. Rådgör med din veterinär. Mer information finns i frågor och svar, se länk nedan.

Detta är känt om det nyupptäckta viruset

Sedan 2018 har sår kring ögonen utan känd orsak observerats hos enstaka svenska renar. Under höstarna 2022 och 2023 sågs sår runt ögonen men framför allt vid könsorganen hos många fler renar, mest i Sverige, men även i Norge. Orsaken till såren var okänt fram till 2023, då renar undersöktes och provtogs i samband med slakt i ett forskningsprojekt. I material från sår påvisades ett virus som aldrig tidigare diagnostiserats i Europa. Viruset har fått det preliminära namnet renkoppsvirus och tillhör en grupp virus som ger hudsår. Viruset tillhör virusfamiljen koppvirus (Poxviridae) och virussläktet hjortkoppsvirus (Cervidpoxvirus). Sjukdomen kallas renkoppor.

Tidigare har hjortkoppsvirus blivit påvisade hos ren på Toronto Zoo i Kanada, samt i USA hos vitsvanshjort, svartsvanshjort, mulhjort, amerikansk älg, pudu och persisk gasell. Viruset som påvisats hos ren i Norge och Sverige är genetiskt annorlunda än de hjortkoppsvirus som hittills har karaktäriserats, något som kan tyda på att det inte är infört från USA eller Kanada. Detta betyder att renkoppsvirus kan ha existerat i Norge och Sverige under kortare eller längre tid innan det blev påvisat. För att kunna fastställa uppkomsten och förekomsten behövs mer forskning.

Kontakt

Jonas Johansson Wensman

Laborator

Porträtt av Jonas Johansson Wensman

Foto: Göran Ekeberg/AddLight