Gå direkt till innehåll
Liggande katt i utsnitt
Katt på grusgång (arkivbild). Foto: Bengt Ekberg/SVA

Rapporter om fågelinfluensa hos katter i Polen

Sidan granskades senast : 2023-07-14

Under de senaste veckorna har det rapporterats om ett flertal dödsfall hos katter i Polen som orsakats av fågelinfluensa. SVA följer rapporteringen och inväntar mer information från den pågående smittutredningen men här följer information och rekommendationer baserat på vad som framkommit så här långt.

Texten uppdaterades 2023-07-14

Dödsfallen i Polen har skett i olika delar av landet och det finns inga kända samband dem emellan. Det är i dagsläget okänt hur katterna smittats. Med tanke på att fågelinfluensa nu sprids bland vilda fåglar i stora delar av Europa inklusive Polen, kan kontakt med smittade vilda fåglar vara en möjlig smittväg. Dock hade enligt tillgängliga uppgifter ett flertal av katterna inte tillgång till utevistelse. Den epidemiologiska utredningen fortgår och SVA följer utvecklingen.

  • Det är känt att såväl katt som hund kan smittas av fågelinfluensa och det finns sedan tidigare enstaka rapporter om allvarlig sjukdom och dödsfall. Smittöverföring i dessa fall bedöms ha skett genom kontakt med döda eller sjuka fåglar.
  • Risken för att katter eller hundar ska smittas av fågelinfluensa bedöms generellt vara låg, baserat på väldigt få rapporter globalt om att detta skett trots att fågelinfluensa cirkulerat bland vilda fåglar i väldigt hög omfattning under de senaste åren.
  • I områden där fågelinfluensa sprids och orsakar omfattande sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar rekommenderas att hundar hålls kopplade.
  • Katter bör om möjligt hållas borta från döda fåglar. Småfåglar (tättingar) bedöms dock inte utgöra en stor risk för att smitta katter då dessa fåglar inte bär på fågelinfluensaviruset i samma utsträckning som till exempel måsfåglar.
  • Veterinärer bör tänka på fågelinfluensa som en möjlig diagnos vid vissa sjukdomstillstånd hos hundar och katter, särskilt i områden där det finns fågelinfluensa bland vilda fåglar. Den kliniska bilden hos drabbade katter eller hundar har exempelvis varit kraftigt nedsatt allmäntillstånd, neurologiska symtom och dödsfall.
  • Har du som veterinär frågor gällande eventuell provtagning så kontakta SVA innan prov tas eller skickas in.
  • Har du som djurägare frågor kring ditt djur så kontakta en veterinär som arbetar med hund och katt på djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.
  • SVA har löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten vad gäller risker för smittöverföring från djur till människa och för frågor gällande din egen hälsa så kontaktas humansjukvården.

Kontakt

Malin Grant

Epidemiolog, forskarstuderande

Porträtt av Malin Grant

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Foto: Göran Ekeberg/AddLight