Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Tobias Lilja

Huvudman

SVA

Finansiär

Formas

Start/avslut

2021 - 2024

Beredskap mot nya myggburna virala hot

För att uppskatta risken för introduktion av myggburna zoonotiska fågelvirus som West Nile och Usutu vill vi testa blodprover från vårflyttande fåglar vid fågelstationer i södra Sverige. Vi vill också testa seroprevalens hos höstflyttande ungfåglar för att avgöra om något av virusen cirkulera bland svenska fåglar under sommarhalvåret.

När ett virus har introducerats beghöver det kompetenta vektorer i tillräckligt antal som kan sprida det i fågelpopulationen. Därför vill vi testa vektorkompetensen hos svenska myggarter för tre viktiga zoonotiska virus, West Nile, Usutu och Rift Valley.
En annan viktig faktor för att viruset ska kunna etablera och sprida sig är att det finns tillräckligt stora populationer av vektorkompetenta myggarter. Därför vill vi undersöka och jämföra populationer av husmyggor i södra och norra Sverige. Eftersom det finns oklarheter i taxonomin hos husmyggorna vill analysera dem med populationsgenetiska modeller. Dessutom vill vi undersöka den endosymbiontiska floran hos svenska myggor för att se om det finns skillnader mellan svenska populationer och om den i så fall påverkar vektorkompetensen.

Sidan granskades senast : 2021-04-07