Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Robert Söderlund
Robert Söderlund Forskare, teknDr robert.soderlund@sva.se 018-67 40 14

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Finansiär

Formas

Start/avslut

2024 - 2027

Djurslag

Hjortdjur

Vilda fåglar

Vildsvin

Källor och smittvägar för shigatoxinbildande E. coli i vegetabilier

Foto: Bob Brewer / Unsplash

Projektet kommer undersöka förekomsten av sjukdomsframkallande shigatoxin-producerande E. coli (STEC) i svenska vegetabilier odlade på friland, och utreda om sådana livsmedel kan utgöra smittvägar från djur till människor. Fokus kommer ligga på vilda djur som orsakar skador på grödor i Sverige som möjliga smittkällor, framförallt vildsvin, hjortdjur, gäss och tranor. Avföring från vilda djur kommer undersökas tillsammans med svenskproducerade vegetabilier. STEC-stammar från vilda djur och livsmedel kommer jämföras med varandra och med tidigare fynd från tamdjur, samt med fynd från människor som blivit sjuka av STEC. Djupintervjuer av lantbrukare och myndighetsrepresentanter kommer att undersöka deras syn på risker kring smittspridning från vilda djur till livsmedel och hur de hanterar dessa risker. Projektet syftar även till att ge oss bättre förståelse för genetiska egenskaper som ger STEC-bakterier sjukdomsframkallande förmåga, värdanpassning och förmåga att överleva i utmanande miljöer som livsmedel. Sammantaget kommer projektet leda till effektivare övervakning av STEC bland djur och förbättrad förmåga att förebygga och hantera STEC-utbrott bland människor samtidigt som säker och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige främjas. Projektgruppen består av representanter från Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet och har bred tvärvetenskaplig kompetens inom ekologi, mikrobiologi, bioinformatik, epidemiologi och sociologi.

Sidan granskades senast : 2024-02-16