Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Robert Söderlund
Robert Söderlund Forskare, teknDr robert.soderlund@sva.se 018-67 40 14

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2014 - 2015

Molekylärbiologiska arbeten med VTEC och HUSEC

Syftet med studien är att förbättra vår förmåga att hitta och identifiera de former av verotoxinbildande E. coli-bakterier (VTEC) som orsakar allvarliga komplikationer hos sjuka människor: hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS). Dessa kallas HUS-orsakande E. coli (HUSEC). Som markör för HUSEC använder vi serotyp och en särskild typ av verotoxin 2 som kallas 2a. Molekylärbiologiska metoder för att hitta verotoxin 2a-bärande stammar i prover från djur förfinas, och stammar som isoleras i olika andra studier karaktäriseras för att ge oss ett bättre kunskapsunderlag för att bestämma vilka stammar som är mer eller mindre farliga.

Sidan granskades senast : 2016-06-15