Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Fernanda Dorea
Fernanda Dorea Forskare, veterinär fernanda.dorea@sva.se 018-67 41 38

Huvudman

SVA

Finansiär

Formas

Start/Avslut

2018 - 2021

Realtidsanalys av data och informationssystem för att stödja djursjukdomsbekämpning

En stor del av de djurhälsodata (t.ex. veterinärjournaler och laboratoriers diagnostiska testresultat) lagras idag elektroniskt. Men hittills har en systematisk användning av dessa data till stöd för sjukdomskontroll varit begränsad av olika utmaningar. Projektet syftar till att övervinna dessa hinder genom att skapa ett övergripande system för analys av djurhälsouppgifter som genererar ett kontinuerligt flöde av information för att förbättra förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Systemet är konstruerat för att utföra automatiserad analys av flera dataströmmar. Forskningsmålen är att: (i)utveckla effektiva metoder för att kombinera indicier från flera datakällor (med bibehållen datasekretess samt ta itu med metodologiska utmaningar såsom olika rapporteringstider och populationstäckning); (ii)genomföra sådana metoder i en automatiserad, realtidsrutin; och (iii) utveckla ett användarvänligt system för att leverera resultat som är relevanta för verksamheten för djursjukdomsbekämpning.

Resultaten kommer att vara begränsade till allmänna syndrom som är relevanta för flera olika sjukdomar. Exempelvis kommer systemet att kunna upptäcka tidiga tecken på en eventuellt återkomst av sjukdomen PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) i Sverige. Förutom kommer den genererade informationen också att vara avgörande för tidig upptäckt av andra luftvägssjukdomar (t.ex. svininfluensa) samt andra reproduktiva sjukdomar (t.ex. brucellos).

Sidan granskades senast : 2021-12-07