Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Helena Eriksson
Helena Eriksson Forskare, biträdande statsveterinär helena.eriksson@sva.se 018-67 41 08

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Aarhus University

Instituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e deliÈmilia Romagna (I.Z.S.L.E.R.)

Swedish University of Agricultural Sciences

Finansiär

Anihwa

Start/Avslut

2016 - 2019

Djurslag

Fjäderfä

Vildsvin

Gris

Medlemmar

Eva Wattrang

Robert Söderlund

Rödsjuka - ett sjukdomsproblem i djurvänliga uppfödningsformer för fjäderfä och gris

Rödsjuka – ett sjukdomsproblem i djurvänliga uppfödningsformer för fjäderfä och gris (EryPoP)

Rödsjuka är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae. Efter omställningen av inhysningssystem för värphöns i Europa har förekomsten av rödsjuka ökat i flera länder, med utbrott med hög dödlighet i flockar som hålls frigående inomhus eller med tillgång till utevistelse. Rödsjuka är en välkänd akut sjukdom hos grisar och en misstänkt orsak till artrit och betydande ekonomiska förluster hos ekologiska grisar. Rödsjuka är svårt att förhindra inom den växande sektorn med djurvänliga uppfödningsformer för gris och fjäderfä. Dessutom utgör E. rhusiopathiae-infektioner en risk för människor (zoonos).

Även om rödsjuka är en välkänd sjukdom saknas viktig grundläggande kunskap, särskilt om infektionen hos höns. I detta projekt (EryPoP) kommer följaktligen epidemiologin, infektionsdynamiken och utvecklingen av immunitet hos fjäderfä och svin att studeras i fält och genom experimentella infektioner.

Målsättningen med projektet är bland annat: - att definiera smittvägar för E. rhusiopathiae med användning av molekylär epidemiologi; - att identifiera riskfaktorer för utbrott; - att studera vildsvinens roll som potentiella reservoarer och smittkällor; - att sätta upp en analys för att detektera antikroppar mot E. rhusiopathiae hos höns och - att studera patogenes och immunsvar vid E. rhusiopathiae-infektion hos höns.

Sidan granskades senast : 2020-01-13