Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Gård&Djurhälsan

Finansiär

Jordbruksverket

Start/Avslut

2019 - 2021

Djurslag

Nötkreatur

Medlemmar

Giulio Grandi

Wonhee Cha

Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur

Foto: Katinca Fungbrant, GD

Nötkreatur som hålls som utegångsdjur, utan tillgång till ligghall, måste ingå i ”Kontrollprogrammet för utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur”, godkänt av Jordbruksverket. Ett av kontrollprogrammets grundkrav är att en förebyggande läkemedelsbehandling mot ohyra utförs för att säkerställa en intakt päls hela vintersäsongen. Pälsen är viktig för djurets värmehållningsförmåga och om pälsen glesas ut och det uppstår kala fläckar kan djurets välfärd påverkas negativt. Rutinmässig behandling mot ohyra kan dock leda till att djurens parasiter blir motståndskraftiga mot dessa läkemedel. Dessutom är många läkemedel mot ohyra skadliga för miljön. Genom att lära oss mer om förebyggande rutiner mot håravfall kan vi fortsätta att hålla lönsamma och produktiva utegångsdjur med god djurvälfärd, låg användning av läkemedel och en minimal miljöpåverkan.

Målet med projektet var att öka kunskapen om vilka faktorer som kan orsaka håravfall, hur diagnosen bäst ställs och om det finns förebyggande rutiner, i så fall vilka, som delvis skulle kunna ersätta en tidig behandling med läkemedel emot håravfall. Det övergripande målet var att öka kunskapen om förebyggande rutiner mot håravfall hos utegångsdjur för att på sikt kunna reducera användandet av antiparasitära läkemedel med bibehållen djurvälfärd. Projektet är en fortsättning på projekt (5.2.18-04422/2018).

Projektet har pågått i tre år och de viktigaste slutsatserna från studien är:

• Löss är sannolikt vanligt hos djur med hårlöshet

• Tidig läkemedelsbehandling mot ohyra av en grupp nötkreatur ger mindre hårlöshet

• Vissa djur och djurgrupper klarar sig utan läkemedelsbehandling mot ohyra

• Vissa djur- och skötselfaktorer kan kopplas till ökad risk för hårlöshet

Läs mer

Slutrapport: Hårlöshet i nötbesättningar med utegångsdjur utan tillgång till ligghall (pdf)

Populärvetenskaplig sammanfattning: Hårlöshet i nötbesättningar med utegångsdjur utan tillgång till ligghall (pdf) 

Prevalence and risk factors for hair loss in outdoor-wintered beef cattle under cold weather conditions (2024) 


Bildtext: Pälsen är en viktig komponent i nötkreaturens värmehållningsförmåga. Foto: Katinca Fungbrant/G&D

Sidan granskades senast : 2024-01-18