Gå direkt till innehåll
Alsikeklöver (den mindre är en vitklöver)

Alsikeklöver

( Trifolium hybridum L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Alsikeklöver finns i nästan hela landet och kan orsaka ökad känslighet för ljus (fotosensibilitet) med hud- och leverskador som följd hos hästar, får och andra betande djur. Hästar kan även drabbas av allvarligare sjukdomstillstånd med leverskador och dödsfall som följd.

 Alsikeklöver (den mindre är en vitklöver)

Utseende

Alsikeklöver är en upprätt fågrenad växt som kan bli upp till fyra decimeter hög. Bladen är långskaftade, tre-fingrade, omvänt äggrunda och enfärgade utan vita inslag. Blommorna är vita upptill och rosafärgade nertill.  

Symtom

Allmänna symtom vid förtäring av alsikeklöver är ljuskänslighet (fotosensibilisering) och ibland leverskador.

Så påverkas djuren av alsikeklöver

Vad är giftigt?

Trots att alsikeklöver är relativt vanligt är förgiftningsfall ovanliga vilket tyder på att det finns andra bidragande faktorer för att förgiftning ska ske. En teori är att det är mögelsvampar som växer på alsikeklöver som utvecklar mögelgift (mykotoxin) och orsakar skador. Det är främst på lerjordar under blöta eller fuktiga betesförhållanden som problem har rapporterats. I litteraturen finns det angivet att över 20 procent alsikeklöver i hö eller ensilage kan resultera i förgiftning.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Förekomst

Alsikeklöver är vanligt förekommande i hela landet sånär som i fjälltrakterna. Växer oftast på ängsmark och vid vägkanter, men finns även på odlade vallar då den kan ingå i fröblandningar.

Giftinformation

Alsikeklöver kan orsaka både sekundär fotosensibilitet (till följd av leverskada) och, vid subakuta förlopp, primär fotosensibilitet utan leverskada. Vilka toxiner som orsakar detta är okänt. Alsikeklöver kan innehålla nitrater.

Sidan granskades senast : 2021-03-01