Gå direkt till innehåll

Besksöta

( Solanum dulcamara )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Besksöta är en mycket giftig växt som växer på fuktiga marker i södra delen av Sverige. Omogna gröna bär är giftigast.  

Utseende 

Besksöta är en slingrande halvbuske som kan bli upp till två meter hög. Den är illaluktande och illasmakande. Bladen är äggformade och har två bladflikar vid basen. Blommorna är mörkt violetta och har hopstående, gula, ståndare. Bären är äggformade och glänsande röda.  

Förekomst

I Sverige finns besksöta upp till Medelpad. Den trivs bäst på fuktiga marker, i strandsnår, i vass, stränder och skräpmark (ruderatmark). Finns även som prydnadsväxt.

Påverkan på djur 

Allmänna symtom vid förtäring av besksöta är salivering, inflammation och sår i munnen (stomatit), kolik, kräkning, diarré, depression, försämrad koordination och hjärtstillestånd. Utöver nedanstående djurslag kan även gris och hund drabbas.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt? 

Hela växten är giftig, men omogna, gröna bär är giftigast, följda av löv och skott. Giftinnehållet i bären minskar med mognad och helt mogna bär är inte giftiga. Det giftiga ämnet solanin bryts inte ner av torkning och nerbrytning vid ensilering kan inte garanteras.

Bete Mycket giftig
Ensilage Mycket giftig
Mycket giftig
Fryst bete Okänt

Giftinformation 

Besksöta innehåller alkaloider, bland annat solanin, solanidin, soladulcin, solamarin, soladulcamaridin, soladulcidin, solamargin, solasodin och tomatidin. Alkaloiderna orsakar irriterade slemhinnor, hemolys, centralnervösa symtom följt av förlamning, ökad livmodertonus, njurskador i samband med utsöndring och andningsförlamning.

Sidan granskades senast : 2023-04-05