Gå direkt till innehåll

Bovete

( Fagopyrum esculentum M. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Bovete orsakar en ökad känslighet för solljus (fotosensibilitet) i vit eller opigmenterad hud.

 Bovete

Utseende

Bovete är en ettårig ört med upprätt, rödaktig stjälk. Den har tunna pillika blad. De vita till rödlätta blommorna sitter i toppen och i de övre bladvecken och blommar i juni-juli. Frukten är en trekantig slät nöt som är blank och svartbrun.

Förekomst

Bovete odlas men förekommer också tillfälligt som ogräs i åkrar eller på skräpmarker (ruderatmarker).

Påverkan på djur

Bovete kan ge en primär och eventuell även en sekundär fotosensibilisering, vilket innebär att opigmenterad hud blir mycket känslig för solljus. Främst oskyddade områden av huden som läppar, ögonlock, öron och vulva drabbas av skador, med rodnad, ödem och blåsor som utvecklas till sår. Såren blir ofta nekrotiska och läker långsamt. Drabbade djur utvecklar vanligen symtom inom 24 timmar efter att ha ätit växten samt exponerats för starkt solsken. Symtom kan också uppstå några dagar efter intag av växten, men omedelbart när de sedan utsätts för solen. Ibland utvecklas även symtom från levern samt nervösa symtom med stark oro (möjligen beroende på intensiv irritation i huden), konvulsioner, sjuklig trötthet (somnolens) utmattning. Dödsfall kan förekomma.

Förgiftning har setts hos nötkreatur, get, häst, får, gris och kalkon.

I foder

När de svarta triangulära fröna har skalats, anses de harmlösa och ingår ofta i djurfoder eller fröblandningar för burfåglar och höns. Djur som är inomhus eller har kraftigt pigmenterad hud drabbas inte av hudskador.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela bovetet med stjälkar, blad, unga blommor, fröskidor och frön är giftig.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Bovete innehåller fotosensibiliserande ämnen av fagopyrintypen, som antagligen är naftodiantronderivat. Fagopyrin är nära besläktat med hypericin, som finns i johannesört. Bovete innehåller även rutin, cyanidin, leucocyanidin och klorogensyra. Fröna innehåller också antinutritionella ämnen som trypsinhämmare och proteashämmare.

Fagopyrin ger en ökad känslighet för solljus (fotosensibilitet) i vit eller opigmenterad hud. Bovete anses primärt fotosensibiliserande eftersom det innehåller fototoxiska ämnen. Men gulsot har förekommit samtidigt, vilket indikerar att det även kan förekomma leverpåverkan med sekundär fotosensibilitet. Termen fagopyrism används ibland för tillståndet som induceras av boveteförgiftning.

Sidan granskades senast : 2021-06-02