Gå direkt till innehåll

Buskmåra

( Galium mollugo L. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Buskmåra

Utseende

Stormåra är en flerårig ört som blir 40–100 cm hög. Stjälken är upprätt, fyrkantig, kal och ganska grov. Bladen är oskaftade och sitter i en krans med 6–8 stycken runt stammen. Bladskivan är mörkgrön, smalt elliptisk till oval, något läderartad med håriga och något nedvikta kanter. Blomman har en vit eller gulvit krona bestående av fyra uddspetsiga kronblad som är ca 2 mm långa och sitter ihop nedtill. Blomställningen är ett knippe som är stort, grenigt och yvigt. Den blommar från juni till augusti. Frukten är rödbrun, kal med rynkig yta och består av två nästan klotrunda delfrukter som är 1 mm breda.

Förekomst

Stormåra förekommer allmänt från Skåne upp till Lappland. Den växer på kulturpåverkade marker som backar, ängsmarker, betesmarker och vägkanter.

Orsak till att växten är oönskad

Stormåra kallas även buskmåra eller vit sänghalm. Den innehåller ”kristallnålar” som kan skada djurens slemhinnor om växten förekommer i riklig mängd på bete.

Sidan granskades senast : 2021-06-02