Gå direkt till innehåll

Harsyra

( Oxalis acetosella L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Harsyra

Generell information

Innehåller höga halter av fri oxalsyra och oxalat. Oxalsyran binder kalcium och ger hypokalcemi. Utfällt kalciumoxalat skadar njurarna. 600 gram harsyra ger symtom på får. 

Förgiftningssymtom

Hos får uppträder diarré, muskelkramp, hjärtarytmi, njurpåverkan efter konsumtion.

Sidan granskades senast : 2022-10-07