Gå direkt till innehåll

Hundkäx

( Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Hundkäx

Hundkäx kallas även hundloka eller hundfloka.

Utseende

Hundkäx är en flerårig ört som blir 30–150 cm hög. Stjälken är upprätt, rikt grenig, fårad, grov, kantig, ihålig och ofta styvhårig nertill. Bladen är trekantiga och två till tre gånger pardelade medan småbladen är skaftade, smalt lansettlika och stortandade. Blomman är 3–5 mm bred med fem vita eller grönvita kronblad. Blomställningen är en sammansatt flock med 8–10 småflockar utan allmänt svepe. Den blommar från maj till juli. Frukten är en klyvfrukt med två delfrukter. Först är frukten brun och senare svartbrun, 6–10 mm lång, blank, avlång med ett kort spröt upptill.

Förekomst

Hundkäx är allmänt förekommande i hela Sverige. Den växer oftast på öppen mark, men förkommer också i lundar och glesa skogar. Den trivs på mark som är rik på näring och kväve som ängar, vallar, beteshagar, gårdsmiljöer, vägkanter, dikeskanter och skräpmarker (ruderatmarker).

Orsak till att växten är oönskad

Hudkontakt med växtsaften från hundkäx kan resultera i ökad känslighet för solljus (fotosensibilitet). Hundkäx tar stor plats om den tillåts breda ut sig i vallar och beten och undertrycker därmed de önskade betesväxterna.

Sidan granskades senast : 2021-06-02