Gå direkt till innehåll

Kärrspira

( Pedicularis palustris L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Kärrspira kan orsaka mag-tarminflammation och blod i urinen och anses vara särskilt giftig för får. Kallas även för lusört eller kallgräs.

 Kärrspira

Utseende

Kärrspira kan bli upp till 50 cm hög. Bladen är parflikiga dovt gröna eller skiftar i rödbrunt. Blommorna har två läppar som är ca 2 cm och sitter i toppen på stjälken samt längst ut på grenarna. Kärrspira blommar från maj till juli.

Förekomst

Kärrspira förekommer från Skåne upp till övre Norrland. Den växer allmänt i våtmarker som kärr och myrar.

Påverkan på djur

Kärrspira innehåller glykosiden rhinanthin som orsakar blod i urinen (hematuri), mag-tarminflammation (gastroenterit) och blodbrist (anemi).

I litteraturen finns rapporter om förgiftning av får, nötkreatur och häst.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

SVA saknar information om giftet finns i hela växten eller vissa delar.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Okänt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Kärrspira innehåller glykosiden rhinanthin som även kallas aucubin. Samma toxin finns även i höskallra.

Sidan granskades senast : 2023-07-05