Gå direkt till innehåll

Mistel

( Viscum album L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Mistel

Generell information

Innehåller flera giftiga substanser, till exempel viscotoxiner och viscumin. 

Förgiftningssymtom

Kolik, andningssvårigheter, inkoordination, beröringskänslighet på buken, sällan dödsfall hos häst. Lokalt retande och vid resorption påverkan på hjärta och CNS.

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Sidan granskades senast : 2022-10-06