Gå direkt till innehåll

Rhododendron

( Rhododendrum L., Azalea L., Andromeda spp )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Rosa azalea

Generell information

Både bladen, men framför allt blommorna och nektarn, är giftiga och innehåller flera olika toxiska diterpenoider (grayanotoxin (även kallat rhodotoxin), acetylandromedol och andromedotoxin).

Förgiftningssymtom

Symtomen utvecklas snabbt och är liknande hos alla djurslag; anorexi, frekventa sväljningar, salivering, kräkningar, intensiva buksmärtor, diarré och förstoppning. Hästar gör oupphörliga försök att kräkas vilket även kan ses hos får, get och kalvar. Pulsen kan bli snabb, svag och oregelbunden, andningen långsam och ansträngd och gången darrig och vacklande. En del djur dör efter några dagar i andningsförlamning. Alla djur kan förgiftas, men oftast drabbas getter (som verkar mest känsliga) och får.

Sidan granskades senast : 2022-10-07