Gå direkt till innehåll

Rhododendron

( Rhododendrum L., Azalea L., Andromeda spp )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Rhododendron påverkar magtarmkanalen, hjärtat och båda nervsystemen. Förgiftning är vanligast hos får och getter.

Rosa azalea

Utseende

Rhododendron är en buskväxt som är grön året om. Bladen är avlånga och gröna. Rhododendron blommar under maj och juni med stora, tunnelformade blommor med vit, gul, rosa, röd eller lila färg.

Förekomst

Rhododendron förekommer i Sverige, både odlad som trädgårdsväxt och förvildad. Den trivs på torvmark och sandig mark.

Påverkan på djur

Drabbade djur uppvisar vanligen symtom på förgiftning inom 6 timmar efter exponering. Inledningsvis ses depression, riklig salivering, magsmärtor, illamående och kräkning eller uppstötningar, diarré eller förstoppning. Djuren kan sedan bli liggande på sidan, utveckla kramper, lågt blodtryck (hypotension), långsam hjärtrytm (bradykardi), hjärtrusning (takykardi), ökad andningsfrekvens (takypné), och feber med kroppstemperaturer upp till 41 °C. Vid allvarlig förgiftning kan muskelkramp som orsakar bakåtböjt huvud och nacke (opistitonus), muskelsvaghet, koordinationsstörningar (ataxi), utmattning och konvulsioner förekomma. Förgiftning är vanligen inte dödlig och påverkade djur återhämtar sig oftast inom ett antal dagar.

Dödsfall i form av andningskollaps kan inträffa inom några få timmar efter att först ha ätit av rhododendron eller efter en till ett par dagar och associeras då oftast med sekundär aspirationslunginflammation och okontrollerade kramper. Mjölkproduktionen rapporteras avta och nästan upphöra i upp till tre dagar hos förgiftade kor.

Förgiftning är vanligast hos får och getter. Förgiftningar har också förekommit hos nötkreatur, bufflar, lamor, hästar, åsnor, katter, hundar, vargar, sumpbäver, kängurus och elefanter. Getter är känsligast, medan kaniner och harar är mindre känsliga.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Blad, blommor, bark, pollen, nektar, frukt, skott, honung.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Okänt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Rhododendron innehåller hjärttoxiska grayanotoxiner. Grayanotoxiner är vattenlösliga diterpener.

En av dessa är grayanotoxin I, som även är känd som rhodotoxin, acetylandromedol eller oftare som andromedotoxin. Blad, blommor och nektar innehåller mestadels grayanotoxin I och III (andromedol), medan honung huvudsakligen innehåller grayanotoxin I och grayanotoxinerna II (andromedenol) och III finns i mindre omfattning. Grayanotoxin I, III och IV är de mest toxiska. Andra diterpener som förekommer i mindre mängd hos rhododendron är grayanotoxin IVVV till XXI, grayanosid A och pierosid A. Rhododendron innehåller också triterpener av oleanan och ursan typ, och barken innehåller betulinsyra.

I blad har man hittat kaempferol, quercetin, quercitrin, hyperosid, farrerol och polystachosid. Blommorna innehåller antocyanidiner och flavonoler som cyanidin, peonidin och azaleatin. Andra flavonoider är av kromontyp, flavavonoltyp, flavan-3-oltyp och dihydrochalkontyp. Mer än 65 flavonoider har erhållits från Rhododendronarter både som aglukon och glukosider.

Strömberoende natriumkanaler är ett mål för många neurotoxiner. Grayanotoxiner binder till och modifierar natriumkanalerna i exciterade cellmembran. Kanalerna stabiliseras i öppet läge, vilket leder till ett kvarstående inflöde av natrium i exempelvis hjärta, nerver och skelettmuskel. Det orsakar kramper och arytmier. I hjärtat aktiverar också överskottet på natrium ett utbyte av kalcium. Den ökade intracellulära nivån av kalcium leder till en ökad kalciumnivå i blodet (hyperkalcemi) som ytterligare förstärker arytmierna.

Målorgan för toxinerna i rhododendron är hjärtat, slemhinnan i magtarmkanalen samt det perifera och centrala nervsystemet. Gifterna stör hjärtmuskeln och kliniska symtom visar sig flera timmar efter intaget. Kardiovaskulära symtom omfattar lågt blodtryck (hypotension), hjärtarytmier, långsam hjärtrytm (bradykardi) och atrioventrikulär blockering. Andra symtom är irriterade slemhinnor, brännande och kliande hud, diarré, muskelsvaghet, kräkning orsakad av perifer stimulering av kräkningscentrum via vagusnerven, andningssvårigheter (dyspné), andningsförlamning, depression och kollaps.

Sidan granskades senast : 2023-07-05