Gå direkt till innehåll
Röd hundrova

Röd hundrova

( Bryonia diocia Jacq. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

Röd hundrova har en bitter och skarp smak. Den färska roten luktar motbjudande.

 Röd hundrova

Utseende

Röd hundrova är en flerårig klättrande ranka med örtstam. Rotstammen är kraftigt svullen och kålrotsliknande. Stjälken är strävhårig, liggande och förgrenad och kan bli 2–3 meter lång. Bladen är handflikiga med tre till fem rundtrubbiga eller spetsiga helbräddade flikar. Blomman är grönvit, radiärsymmetrisk och knappt en centimeter bred. Arten är tvåbyggare vilket innebär att han- och honblommor sitter på olika plantor. Blomställningen är klasflockliknande och sitter i bladvecken. Röd hundrova blommar i juni till juli. Frukten är ett rött bär.

Förekomst

Röd hundrova är sällsynt och förekommer naturaliserad på kulturmark, vid hus och gårdar.

Påverkan på djur

Vid hudkontakt orsakar saften från hundrovans färska rotstam rodnad, blåsbildning och smärtsam inflammation. Den har även en kraftigt laxerande effekt och kan ge illamående, våldsam kolik, kräkningar, blodig diarré, agitation, yrsel, muskelkramper liknande stelkramp, njurskador, snabb och svag puls, lågt blodtryck (hypotension), och slutligen död i andningsförlamning.

Det har rapporterats förgiftning på nötkreatur, gris, häst, hund och höns.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela växten är giftig. Bär och rötter innehåller mest gift. Hela växten och särskilt roten innehåller en frän mjölkig saft. Den obehagliga lukten kvarstår efter torkning.

Bete Mycket giftig
Ensilage Okänt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Hundrova innehåller glykosiderna, bryonin, och bryonidin som fungerar som ett kraftigt laxermedel. Den innehåller även en alkaloid (bryonicin), saponiner, tanniner och cucurbitaciner. Cucurbitaciner har en irriterande effekt på huden, och 20 olika cucurbitaciner har isolerats från hundrovans rot. Vid torkning av rötterna minskar aktiviteten betydligt. Lectin och omättade polyhydroxysyror återfanns också i de delar av hundrova som växer under marken.

Toxiciteten hos röd hundrova är extrem. Tillförsel av växtsaften på huden ger irritation med blåsbildning. Förtäring av vilken del som helst av växten kan ha en toxisk effekt på magtarmkanalen eller andningssystemet.

Sidan granskades senast : 2021-05-25