Gå direkt till innehåll

Rödmire

( Anagallis arvensis L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Rödmire innehåller saponiner som är irriterande för magtarmkanalen. Allvarliga förgiftningar kan leda till andningssvårigheter och njurskador. Rödmire innehåller också oxalater.

 Rödmire

Utseende

Rödmire är en ettårig ört som är 3–45 cm hög. Stjälken är rikt förgrenad vid basen och är liggande och uppåtstigande. Bladen är ljusgröna och ovala. De orangeröda blommorna är små (8–14 mm) och har fem kronblad. Rödmire blommar i juni till september. Frukten är en klotformad 5 mm lång kapsel.

Förekomst

I Götaland och Svealand är rödmire vanlig på åkrar, vägrenar och havsstränder.

Påverkan på djur

Drabbade djur kan uppvisa irritation av magtarmkanalen med diarré och kräkning. I mer allvarliga fall förekommer symtom som rörelsestörningar, utmattning, andningssvårigheter, njurskador, snabb sänkning av kroppstemperaturen (hypotermi), koma och död.

I litteraturen finns rapporter om förgiftning av hästar, mulor, nötkreatur, bufflar och får.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

SVA har inga uppgifter om vilka delar av växten som innehåller glukosinolater.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Okänt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Sandtrav är en korsblommig växt som innehåller glukosinolater.

 

 

Sidan granskades senast : 2023-06-20