Gå direkt till innehåll

Rödmire

( Anagallis arvensis L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Rödmire innehåller saponiner som är irriterande för magtarmkanalen. Allvarliga förgiftningar kan leda till andningssvårigheter och njurskador. Rödmire innehåller också oxalater.

 Rödmire

Utseende

Rödmire är en ettårig ört som är 3–45 cm hög. Stjälken är rikt förgrenad vid basen och är liggande och uppåtstigande. Bladen är ljusgröna och ovala. De orangeröda blommorna är små (8–14 mm) och har fem kronblad. Rödmire blommar i juni till september. Frukten är en klotformad 5 mm lång kapsel.

Förekomst

I Götaland och Svealand är rödmire vanlig på åkrar, vägrenar och havsstränder.

Påverkan på djur

Drabbade djur kan uppvisa irritation av magtarmkanalen med diarré och kräkning. I mer allvarliga fall förekommer symtom som rörelsestörningar, utmattning, andningssvårigheter, njurskador, snabb sänkning av kroppstemperaturen (hypotermi), koma och död.

I litteraturen finns rapporter om förgiftning av hästar, mulor, nötkreatur, bufflar och får.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

SVA har inga uppgifter om vilka delar av växten som innehåller glukosinolater.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Rödmire innehåller triterpenoid saponiner, bland annat cucurbitacin och cyclamin, samt en flyktig olja. Saponinerna orsakar direkt irritation av magtarmkanalen av mild till moderat karaktär flera timmar efter intag, med symtom som övergående diarré och kräkning. Vid mer allvarliga fall förekommer symtom som minskad aptit, ökad salivering, trumsjuka, kolik och sänkt kroppstemperatur (hypotermi). Det kan också förekomma tecken på systemisk påverkan som depression, ansträngd andning, utmattning och terminala kramper som leder till döden.

Rödmire innehåller även oxalater, vilket medför att symtom på oxalatförgiftning kan förekomma.

Sidan granskades senast : 2024-01-05