Gå direkt till innehåll

Sippor

( Anemone spp., Pulsatilla spp. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Sippor

Generell information

Till exempel vitsippa, blåsippa, gulsippa, mosippa med flera. Alla innehåller protoanemonin som redan i den växande plantan sönderdelas till anemoninsyra (ogiftig) och anemonin (giftig, narkotiskt verkande). Giftigheten avtar vid torkning. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering, diarré, gastroenterit. Anemonin orsakar blod i urinen, inflammation i mag-tarmkanalen, skador på centrala nervsystemet och död under kramp- och förlamningssymtom.

Sidan granskades senast : 2022-10-07