Gå direkt till innehåll

Starr

( Carex spp. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Starr

Generell information

Ratas i allmänhet av betande djur om andra betesväxter finns tillgängliga. 

Orsak till att växten är oönskad

Starr-släktet är inte giftigt men är hårt och strävt och kan orsaka mekaniska skador på tunga och gom samt retningar i mag-tarmkanalens slemhinnor. Hö som innehåller mycket starr kan orsaka diarré, blodig urin, avmagring samt i enstaka fall ryggmärgsblödning och död (nötkreatur).

Senast uppdaterad : 2021-03-08