Gå direkt till innehåll

Svinmålla

( Chenopodium album L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Svinmålla innehåller oxalat och kan även ackumulera stora mängder nitrat. Hästar är känsligare för oxalat än idisslare, medan idisslare är känsligare för nitrat som omvandlas till nitrit i våmmen. Giftigheten hos svinmålla påverkas av en mängd faktorer som exempelvis hur snabbt växten konsumeras och om tillvänjning (adaptation) har skett.

 Svinmålla

Utseende

Svinmålla är en ettårig ört som är mellan 10–100 cm hög. Stjälken är upprätt, ofta ganska hård och mer eller mindre rödstrimmig. Bladvecken är röda. Bladen är vanligen trekantiga med glesa tänder och kil-lik bas och är vitmjöliga på undersidan. Blommorna är mycket små, ca 2 mm breda, har blåslika hår som ger dem ett mjöligt utseende och har grönt hylle. Frukten är en tunn hinnaktig nöt.

Förekomst

Svinmålla förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. Den växer i snart sagt alla slags kulturpåverkade miljöer, som i åkrar och trädgårdsland, vid gödselstackar, i nyanlagda rabatter, vägkanter, skräpmark (ruderatmark) men även på havsstränder. Svinmålla är särskilt vanlig på kväverik torr jord.

Symtom

Oxalatförgiftning

Oxalat kan ge olika symtombild beroende på hur mycket och under hur lång tid det intas. Akut kan ett stort intag leda till skador på slemhinnor i magtarmkanalen, kärl och njurar. Genom att minska tillgängligheten på olika mineraler kan oxalat även ge akut hypokalcemi (för låg kalciumhalt i blodet), eller mer kroniska störningar av mineralbalansen med bland annat urinstensbildning och avmineralisering av skelettet.

Nitratförgiftning

Symptom hos djur som har drabbats av nitratförgiftning kan vara oro, snabb, ansträngd andning samt snabb och svag puls, svaghet, och grumliga blåaktiga (cyanotiska) slemhinnor. Djuren kan hittas döda utan att symtom har uppvisats.

Så påverkas djuren av svinmålla

Vad är giftigt?

Oxalatkristaller finns i löven och stammarna och koncentrationen är högst när svinmållan växer snabbt. Löven innehåller betydligt högre koncentrationer av oxalater än frön och stammar. I samband med vissa väderförhållanden kan växten ta upp så mycket nitrat att det kan orsaka problem.

Svinmålla kan även innehålla svavel, som vid höga nivåer kan ge polioencephalomalacia (PEM) hos idisslare.

Bete Skadligt
Ensilage Skadligt
Skadligt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

Svinmålla innehåller nitrater och lösliga oxalater. Nitrater omvandlas till nitriter i våmmen. Nitriter kan oxidera hemoglobin och ge methemoglobinemi och ibland även orsaka att röda blodkroppar spricker (hemolys). Det leder till försämrad förmåga att transportera syre och till följd av detta blåaktiga slemhinnor (cyanos).

Oxalat i fodret som konsumeras i stora mängder är välkänt för att ha potentiell toxicitet. Våmmen blir överbelastad och våmbakterierna blir oförmögna att metabolisera oxalaten som absorberas i blodet. I blodet bildar oxalaten ett olösligt salt som fälls ut i njuren och orsakar njurskador. Välfödda djur kan tolerera betydligt större mängder av intagen oxalat än djur med begränsat foder och vattenintag.

Sidan granskades senast : 2021-03-01