Gå direkt till innehåll

Tåg

( Juncus spp. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

Tågväxter är en familj som omfattar många arter. De kan innehålla cyanogena glykosider.

 Tåg

Utseende

Tågväxter är en familj bland de enhjärtbladiga växterna med fem släkten och omkring 430 arter. De flesta är ettåriga eller fleråriga örter som ser snarlika ut som gräs. Under jorden finns en krypande jordstam. Inuti stjälken finns en svampartad lucker märg. De fleråriga arterna har lågblad på jordstammen, men inte de ettåriga. Längre upp finns vanliga örtblad. Bladskivorna är platta eller runda i genomskärning. Blomställningen är antingen gles med ganska långa blomskaft eller mycket tät där blommorna samlas i ett huvud. Frukten är en kapsel som brister i längsgående springor.

Förekomst

Vissa arter av tåg förekommer huvudsakligen i sydvästra Sverige, medan andra finns i hela landet.  De trivs exempelvis i jordbrukslandskap på öppna gräsmarker, fuktiga till blöta gräsmarker, sötvattensstränder och våtmarker.

Påverkan på djur

Drabbade djur kan uppvisa irritation av magtarmkanalen, ibland åtföljd av diarré. Syrebrist orsakad av cyanidförgiftning kan förekomma och följs av snabb död. Djur som förgiftats kan få smak för tåg.

I litteraturen finns rapporter om förgiftning av nötkreatur.

Om ditt djur har ätit av växten

Säkerställ att djuret inte kommer åt mer av växten och kontakta veterinär vid behov.

Djurslagsspecifika uppgifter

Följande information är hämtad ur veterinärmedicinsk och botanisk litteratur.

Vad är giftigt?

Hela växten.

Bete Skadligt
Ensilage Okänt
Okänt
Fryst bete Okänt

Giftinformation

I litteraturen finns motstridiga uppgifter om tåg anses vara giftig eller inte. Det skulle kunna bero på en variation av toxininnehåll mellan olika tågarter och utvecklingsstadier.

Vissa arter av tåg sägs ha ett högt innehåll av cyanider, antagligen i form av cyanogena glykosider, som kan leda till cyanidförgiftning. Snabb död är typisk för akut cyanidförgiftning där syrebrist hos centrala nervsystemet förekommer efter inaktiverating av enzymer som är involverade i vävnadsandning.  

Sidan granskades senast : 2023-07-05