Gå direkt till innehåll

Rapportera Fästing

Rapportera Fästing är ett webbverktyg som syftar till att samla in information om fästingar för att kunna studera deras utbredning i landet samt identifiera vilka arter som finns. Vi är särskilt intresserade av ovanliga/exotiska fästingar för att kunna identifiera nya arter och bidra till övervakning av fästingburna sjukdomar som inte finns i landet idag. Under 2024 gör vi en extra satsning på övervakning av tajgafästingar som kan hittas i de nordligaste länen och analyserar dessa för TBE-virus. Tack för ditt bidrag till forskningen om fästingar och fästingburna sjukdomar!

Ixodes ricinus, hona. Foto: SVA

Har du hittat en fästing du vill rapportera?

Vi behöver din hjälp att rapportera in fynd av fästingar. När du hittar en fästing på dig själv, på ett djur eller i naturen så kan du använda dig av webbverktyget och klicka på den bild som mest liknar den fästing som du hittat. När du avlägsnat fästingen vill vi att du tar ett foto på den och skickar in bilden till oss via webbverktyget och anger om du hittat fästingen på ett djur eller dig själv samt var i landet du gjorde fyndet. Läs mer under frågor och svar om Rapportera Fästing.

Nya verktyg mot klimatdrivna sjukdomar

Klimatförändringen är en av orsakerna till återkommande utbrott och spridning av infektionssjukdomar i Europa. För att kunna möta denna utmaning krävs ett helhetsperspektiv. EU-projektet IDAlert har ett tydligt fokus på kopplingen mellan djur, människor och miljö, med målet att tillsammans uppnå en mer aktuell och effektiv beredskap i Europa.

Ett av målen är att öka beredskapen för nya fästingburna infektioner. Webbverktyget Rapportera Fästing används för att övervaka och ge tidiga varningssignaler – om vi hittar en ny fästingart finns det också risk för att den bär på nya smittämnen. Exotiska fästingarter, till exempel flyttfågelfästingen (Hyalomma marginatum) och brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) som påträffas sporadiskt i Sverige bidrar till ökad risk för att djur och människor kan bli smittade av fästingburna parasiter, bakterier och virus som idag inte förekommer i landet i dag.

Övervakning av tajgafästingen i norr

Många fästingarter i familjen Ixodidae kan överföra smitta. Vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) sprids allt längre norrut i Norden och taigafästingen (Ixodes persulcatus) ökar i utbredning längs den svenska norrlandskusten. Båda dessa arter kan vara bärare av TBE-virus som kan orsaka hjärninflammation. Men i de flesta fall orsakar viruset en mildare, influensaliknande sjukdom. Tajgafästingen kan dock vara bärare av TBE-virustyper som kan ge allvarligare symtom. Vi har ännu inte hittat dessa TBE-virustyper i de tajgafästingar som hittills är analyserade.

Under 2024 kommer EU-projektet OH4Surveillance att satsa på övervakning av tajgafästingen i norr och analysera dem för förekomst av TBE-virus. Projektet kommer också att övervaka områden där det finns en ökad risk för spridning av TBE. Om du bor i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, är du välkommen att rapportera fästingfynd samt skicka in fästingen för artbestämning och analys av TBE-virus. Din medverkan gör stor nytta för övervakningen av tajgafästingen och spridningen av TBE i Sverige. Läs mer under frågor och svar  om OH4Surveillance.

 

 

Sidan granskades senast : 2024-04-03