Gå direkt till innehåll

Har du hittat en fästing du vill rapportera?

Vi behöver hjälp från allmänheten att rapportera in fynd av fästingar. När du hittar en fästing på dig själv, på ett djur eller i naturen så kan du använda dig av webbverktyget Rapportera Fästing. Det är ett webbverktyg som syftar till att samla in information om fästingar för att kunna studera deras utbredning i landet samt identifiera vilka arter som finns. Vi är särskilt intresserade av ovanliga/exotiska fästingar för att kunna identifiera nya arter och bidra till övervakning av fästingburna sjukdomar som inte finns i landet idag.

 

Hur gör jag för att rapportera en fästing?

När du hittar en fästing på dig själv, på ett djur eller i naturen så kan du använda dig av webbverktyget Rapportera Fästing.

  1. Klicka på den bild som mest liknar den fästing som du hittat.
  2. Ange om du hittat fästingen på ett djur eller dig själv samt var i landet du gjorde fyndet.
  3. När du avlägsnat fästingen vill vi att du tar ett foto på den och skickar in bilden till oss via webbverktyget.
  4. Om du har hittat en fästing som vi vill undersöka närmare kommer du att få information om hur du kan göra för att skicka in din fästing till SVA. Om du hittat en vanlig fästing (Ixodes ricinus) får du ett tackmeddelande för ditt bidrag.

Rapportera Fästing vänder sig till personer i hela Sverige. Stort tack till alla som vill bidra till forskningen om fästingar och fästingburna sjukdomar.

Varför vill vi övervaka om vi har nya fästingarter i landet?

Webbverktyget Rapportera Fästing används för att övervaka och ge tidiga varningssignaler – om vi hittar en ny fästingart finns det också risk för att den bär på nya smittämnen. Exotiska fästingarter, till exempel flyttfågelfästingen (Hyalomma marginatum) och brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) som påträffas sporadiskt i Sverige bidrar till ökad risk för att djur och människor kan bli smittade av fästingburna parasiter, bakterier och virus som inte förekommer i landet i dag.

Vad är en ovanlig fästing?

Exempel på ovanliga fästingar kan vara fästingar från Hyalomma-släktet eller från Dermacentor-släktet. Att avgöra med blotta ögat vad som räknas som en ovanlig fästing är inte helt enkelt, så det gäller att titta noga. Kom ihåg att storlek och färg kan variera mycket beroende på utvecklingsstadium samt blodfyllnad.

En ovanlig fästing kan vara större än vår vanliga fästing (Ixodes ricinus), samtidigt som hanarna i båda fallen kan vara mindre. En ovanlig fästing kan ha till exempel en annorlunda färg eller vara mönstrad på ryggen.

Hyalomman brukar hittas på stora djur (häst och nötkreatur), så det är osannolikt att en sådan fästing har suttit på din hund eller katt. Hyalomman har randiga ben och honan har brun eller mörkbrun rygg (se bild nedan).

Fästingar från Dermacentor-släktet brukar hittas på olika djurslag, men har hittills oftast hittats på resande hundar i Sverige. Till storleken motsvarar den vår vanliga fästing men en egenskap som skiljer sig från den är en speciell färgteckning (se bild nedan).

När exotiska fästingar skickas in kommer de att artbestämmas och eventuellt analyseras med avseende på vilka smittämnen de kan bära på.

Övervakning av tajgafästingen i norr

Många fästingarter i familjen Ixodidae kan överföra smitta. Vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) sprids allt längre norrut i Norden och taigafästingen (Ixodes persulcatus) ökar i utbredning längs den svenska norrlandskusten. Båda dessa arter kan vara bärare av TBE-virus som kan orsaka hjärninflammation. Men i de flesta fall orsakar viruset en mildare, influensaliknande sjukdom. Tajgafästingen kan dock vara bärare av TBE-virustyper som kan ge allvarligare symtom. Vi har ännu inte hittat dessa TBE-virustyper i de tajgafästingar som hittills är analyserade.

Om du bor i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, är du välkommen att rapportera fästingfynd samt skicka in fästingen för artbestämning och analys av TBE-virus.

Flyttfågelsfästing (Hyalomma marginatum), hona. Notera storleksangivelse. Foto: SVA

 

Bild på brokig hundfästing.
Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus). Foto: SVA

Kontaktpersoner

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Sidan granskades senast : 2024-04-03