Gå direkt till innehåll

Rapportera Fästing - år 2023

Nu när året går mot sitt slut är det dags att utvärdera den första säsongen av Rapportera fästing. Här presenterar vi en lägesbild över rapporteringen, vad vi arbetar med inför nästa fästingsäsong och ger allmänheten tips om vad vi ska tänka på under vintermånaderna. Stort tack till alla som har rapporterat in fästingfynd!  

Mer än 20 300 rapporter

Webbverktyget "Rapportera Fästing" lanserades i början av maj och sedan dess har vi fått in över 20 300 rapporter om fästingfynd över hela landet, varav många med bild på fästingen. Vi har rapporter från alla Sveriges kommuner. Västra Götalands län har toppat listan över antalet rapporter från start och genom hela säsongen, följt av Stockholms och Skåne län.

Geografisk fördelning över antalet inskickade rapporter per län.

Intressanta fynd

Vi har hunnit granska tusentals inskickade bilder på fästingar och arbetar nu med att analysera och sammanställa resultat. Vi har också fått in ett 40-tal intressanta fästingfynd till SVA från olika delar av Sverige. Dessa kommer att analyseras för att undersöka om de bär på smittämnen som kan orsaka sjukdom hos djur och/eller människor. Med allmänhetens hjälp kan vi få mer information om var i landet vi hittar ovanliga fästingarter och genom efterföljande analyser kommer vi att veta om de bär på nya smittämnen som vi idag inte har i Sverige.

Hundfästingar

Brokig hundfästing.
Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus). Foto: Rapportera fästing
Kennelfästing (Rhipicephalus sanguineus). Foto: Rapportera fästing

Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) har rapporterats vid fyra tillfällen under säsongen. Denna art förväntas etablera sig i Sverige då arten redan finns i flera länder i norra Europa. Kennelfästingen (Rhipicephalus sanguineus) som kan lifta hit med hundar eller människor som besökt Sydeuropa har också rapporterats vid fyra tillfällen i årets insamling. Vårt resande tillsammans med hund ökar och därmed kan vi förvänta oss att kennelfästingar kommer att påträffas allt oftare i framtiden. Unikt med denna art är dess förmåga att föröka sig inomhus. Rapporter om hundfästingar är spridda över stora delar av Sverige.

Flyttfågelfästing

Flyttfågelfästing (Hyalomma marginatum). Foto: Rapportera fästing

Början av sommaren var både varm och torr i Sverige, vilket gynnar flyttfågelfästingens (Hyalomma marginatum) utveckling. Larver och nymfer av fästingen liftar med flyttfåglar från Afrika och Sydeuropa och kan endast överleva och utvecklas till vuxet stadium på våra breddgrader vid extremvärme och torka under längre tid. I år har fem hyalommafynd rapporteras via verktyget, där fyra av rapporterna hade upptäcks på hästar i Gotlands län och en rapport var från en häst i Stockholms län.

Etablerade men sällan påträffade fästingarter

Trubbnosfästingen (Haemaphysalis punctata). Foto: Rapportera fästing
Kortbent fladdermusfästing (Carios espertilionis). Foto: Rapportera fästing

Trubbnosfästingen (Haemaphysalis punctata) förekommer främst i Blekinge och på Öland och Gotland och har rapporterats vid fem tillfällen från dessa områden.

Också 24 exemplar av kortbent fladdermusfästing (Carios espertilionis) rapporterades under sommaren och hösten. Arten tillhör familjen mjuka fästingar och föredrar fladdermöss framför människor.

Fortsätt rapportera under vintern

Trots den stränga kylan som varit under de senaste veckorna så har det kommit in rapporter om fästingfynd via webbverktyget. Det finns studier som visar att vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) skulle kunna vara aktiva även vintertid. Det här vill vi undersöka närmare. Fortsätt hjälp oss att rapportera fynd under hela vinterhalvåret!

Förbättringsarbete pågår

Fortsatt arbete med att analysera och sammanställa resultat kommer att ske under de kommande månaderna samtidigt som vi förbereder oss för kommande fästingsäsong. Vi utvärderar säsongen och diskuterar vilka förändringar som behöver göras samt arbetar med en bildanalysmodell som ska hjälpa oss att göra verktyget mer användarvänligt både för er som rapporterar och för oss som granskar alla inkomna rapporter.

IDAlert

Rapportera Fästing är en del i forskningsprojektet IDAlert. Projektet har fokus på den ökande risken för att sjukdomar sprids mellan djur och människa (zoonoser) när klimatet förändras. Ett av målen med projektet är att öka beredskapen gällande nya fästingburna infektioner med hjälp av digitala verktyg som kan ge oss tidiga varningssignaler.

Sidan granskades senast : 2024-04-03