Gå direkt till innehåll
Renögabloggen

Årets höjdpunkt, kalvmärkning!

Ett av våra syften med projektet är att få mera kunskap om hur vanligt ögonförändring/ögoninflammation är. Förekomst vid samling under året är därför något som vi tittar närmre på och där fler frågor än svar just nu väcks.

Nymärkt kalv med vakande vaja vid sin sida. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Just vid den här kalvmärkningen hittade vi 6 kalvar med ögonförändring av totalt 200 kalvar, frågan kvarstår vad som bidragit till just de här kalvarnas ögonförändring då vi inte fick några entydiga fynd vid provresultaten (virus eller bakterier).

Närbild av renöga med ögoninflamamtion.
Kalv med ögonförändring/ögoninflammation vid kalvmärkning. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Vi har även fått in en fråga där en renskötare undrar om hundar i renskötseln kan smittas av bandmask via slaktrester från ren?

Hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) har historiskt förekommit i Sverige och har i huvudsak hund och varg som huvudvärd och idisslare, såsom ren, som mellanvärd (i sällsynta fall även människa). Slaktrester med bandmaskcystor infekterar därför hund. Tack vare att vi lyckats bryta smittkedjan och övervakat på renslakten är fall av hundens dvärgbandmask nu mycket sällsynt, senast det förekom på ren var under slakten 1996-1997 där tre renar hade cystor i lungorna.

Läs mer

Hundens dvärgbandmask hos vilt och rävens dvärgbandmask

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen