Gå direkt till innehåll
Renögabloggen

Välkommen tillbaka till Renögabloggen!

Vi rivstartar med information om den nya sjukdomen renkoppor.

Sårigt ögonlock, var i ögonvrån samt blöt kind på renkalv under samling. Foto: Karin W Philippot, SVA.

Vad vet vi om renkoppor?

Inte mycket! Sjukdomen orsakas av ett under 2023 nyupptäckt virus på ren i Norge och Sverige och som fått namnet renkoppsvirus. Sjukdomen verkar främst drabba renar under hösten och ge sår runt ögonen, men även sår kring genitalier och munhåla har påvisats. Symtomen har rapporterats från olika län i Sverige sedan några år och viruset konstaterades först i ett utbrott under hösten 2022 i Troms, Norge. Troligen är sjukdomen spridd i både Norge och Sverige.

Vad händer nu?

Sjukdomen tycks i de allra flesta fall läka ut av sig självt (det tar veckor till månader). SVA är intresserade av att få in material från renar med typiska symtom, för analys. Detta är viktigt för att kunna få mer kunskap om sjukdomen och lära oss hur vi på bästa sätt kan hantera och förbygga sjukdom i framtiden.

Liknande symtom kan även ses vid andra sjukdomar, såsom munvårtsjuka (orf) och till viss del smittsam ögoninflammation. Inom Projekt Renöga finns det möjlighet att kostnadsfritt analysera inskickade prover från renar med symtom.

Välkommen att kontakta projektet Renöga vid frågor!

 

Läs mer här: Nyupptäckt virus hos ren - SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen