Gå direkt till innehåll
Renögabloggen

Vilka symtom kan tyda på problem i munhålan hos renar?

Just nu pågår flera utbrott av olika infektionssjukdomar på ren i Sápmi, bland annat i ögon och munhåla. Sjukdom i munhålan är renen särskilt känslig för, där förloppet ofta är snabbt, allvarligt och svårt att både upptäcka och behandla i tid.

Infekterat sår i läppen, oral nekrobacillos. Foto: Ulrika Rockström/Gård&Djurhälsan

Förändrat beteende såsom:

  • nedsatt aptit, äter snö mera frekvent/istället för foder
  • foderrester ligger kvar i munhålan, svårt att tugga
  • kladdiga mungipor, salivering
  • drar sig undan

Projekt Renöga bistår även med diagnostik och rådgivning vid infektionssjukdomar i munhålan. Orsakerna till att problemen uppstår kan vara många och det gäller att upptäcka symtomen snabbt för att hinna bromsa smittspridningen och begränsa antalet sjuka djur. Genom att kontakta projektet vid problem kan vi tillsammans få mera kunskap om bland annat riskfaktorer och förebyggande åtgärder.

Vad vet vi om orsaker till infektionssjukdomar i munhåla på ren?

Orf

Förändringar i renens tandkött av orfvirus
Blomkålsliknande förändringar orsakat av orfvirus. Foto: Ulrika Rockström/Gård&Djurhälsan

Är ett virus som framför allt förekommer hos får och get. Symtomen börjar med mindre blåsor, både i munhålan (tandkött, tunga, kinder, insida läppar) och på huden (läppar, mule) som utvecklas vidare till variga blåsor/sår som slutligen utvecklas till blomkålsliknande lesioner. Sekundära bakterieinfektioner som oral nekrobacillos kan sedan förvärra ytterligare.

Nekrobacillos

Orsakas av den anaeroba bakterien Fusobacterium necrophorum som normalt finns i våmmen hos friska renar men som vid småsår (till exempel orsakade av andra infektioner såsom herpes eller orf) infekterar vävnaden och orsakar vävnadsdöd (nekros). Vid infektion kan bakterien tränga in i blodkärl och på så vis sprida sig vidare i kroppen. På ren orsakar den vanligen infektion i munhålan, oral nekrobacillos även kallat njunnevikke, men den kan även orsaka våmnekroser (se bild) följt av bukhinneinflammation. Samma bakterie ligger bakom fotröta, slubbo, som senast är rapporterat på vildren i Norge.

Nekrosskador på våm hos ren.
Infektion i våmväggen orsakat av Fusobacterium necrophorum, allimentär nekrobacillos. Foto: Ulrika Rockström/Gård&Djurhälsan

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen