Gå direkt till innehåll
Renögabloggen

Vilka symtom tyder på smittsam ögoninflammation?

Blöt kind kan vara de första symtomen på smittsam ögoninflammation.

Frisk vaja under samling. Foto: Lotta Berg/SLU

Klassiska symtom vid smittsam ögonsjukdom, som kan drabba ett eller båda ögonen, både på enskilda djur såväl som utbrott där sjukdomen kan sprida sig snabbt i en hjord, är någon av följande:

  • Tårflöde, klart eller varigt, som ger en blöt kind
  • Svullnad av ögat
  • Röda slemhinnor
  • Blå-grå skimrande hornhinna (som beror på vätskeutträde (ödem) i hornhinnan.
  • Renen kniper med ögat/håller ögat mera stängt än vanligt

Insamling av prov och kostnadsfri analys samt rådgivning vid utbrott av ögoninflammation pågår ännu inom projekt Renöga!

Läs mer om hur du går tillväga och får provtagningsmaterial och remiss Projekt renöga.

Symtomen kan ses på följande bilder:

Närbilder av renögon med kraftiga symtom på ögoninflammation.
Hos dessa två renar isolerades renens herpesvirus (Cervint herpesvirus 2) med eller utan påföljande bakteriell infektion. Symtomen på bilderna är allvarliga med svullnad runt hela ögat, rikligt med var och med en blå-grå-skimrande hornhinna. Medicinsk behandling krävs för att stoppa förloppet och rädda ögat. Foto: Anonym
Närbild av renöga med inflammation.
Om sjukdomen fortlöper utan åtgärd är sista stadiet att ögats inre delar även påverkas och inflammeras vilket leder till att ögat slutligen riskerar att spricka. I det här stadiet rekommenderas avlivning eftersom ögat inte går att rädda och tillståndet är mycket smärtsamt för renen. Foto: Anonym
Närbild av ett renöga med kraftiga symtom.
Ett öga med varigt tårflöde och röd, svullen slemhinna men utan synlig påverkan på hornhinnan (som är jämn, relativt klar och glansig fortfarande). På den här kalven påvisades en bakteriell infektion orsakad av klamydia och behandling sattes in. Foto: Anonym
Närbild av ett renöga med mildare symtom.
Renkalv med lindrigare symtom där endast klart tårflöde och därmed blöt kind kan ses. Även pälsen är missfärgad (orange) av tårvätskan. Foto: Karin Wallin Philippot/SVA

Endast klart tårflöde kan renen själv klara av att läka ut. För att minska smittspridningen och för att skydda friska renar från att drabbas är det viktigt att minska stressen för renarna och isolera drabbade renar i ett separat sjukhägn.

I nästa inlägg berättar vi mer om behandling och hur man skiljer mellan smittsam ögoninflammation och andra ögonförändringar.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen