Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Aktinos hos får

  Andra sjukdomsnamn: Strålsvamp

  Får

  Aktinos förekommer oftast sporadiskt i Sverige. Aktinos ger bölder främst i huvudregionen, ofta på läpparna.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Aktinos uppträder oftast som enstaka fall, men utbrott med hög morbiditet finns beskrivna. I vissa besättningar kan upp till 25 procent av fåren drabbas. Smitta mellan nöt och får kan sannolikt förekomma. Det är oklart om får kan drabbas av benaktinos (Actinomyces bovis).

  Symtom

  Aktinos hos får orsakas av Actinobacillus lignieresii och ger upphov till multipla välavgränsade bölder (1-5 cm i diameter) i munhåla, på läppar och huvudets mjukdelar. Det finns även beskrivet att tungan kan drabbas. Bölderna ger upphov till svälj- och tuggningssvårigheter. Fåren kan salivera rikligt och magra av. Bakterien kan också spridas till lungorna vilket kan ge symtom på lunginflammation. Bölderna innehåller ett typiskt grönaktigt segflytande var.

  Differentialdiagnoser

  Andra sjukdomar som kan ge bölder, till exempel böldsjuka/pseudotuberkulos.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Actinobacillus lignieresii, en gramnegativ stav.

  Infektionsport:

  Sår i hud och slemhinnor gör att bakterierna, som finns i munhålefloran, kan ta sig in.

  Spridning i djuret:

  Lokalt i munhåla.

  Smittvägar:

  A. lignieresii är en del av normalfloran, men bärardjur är sannolikt viktiga för smittspridning.

  Överlevnad:

  A. lignieresii överlever några få dygn utanför djuret.

  Provtagning och diagnostik

  Diagnosen ställs ofta kliniskt. För bakteriologisk diagnos krävs biopsi eller aspirat från aktiv granulationsvävnad. Obduktion med histopatologi kan också ge en relativt säker diagnos.

  Behandling och profylax

  Enligt information från Läkemedelsverket behandlas aktinos med tetracyklin eller jod. Penicillin enbart eller i kombination med streptomycin används i vissa fall. Prognosen är god vid tidigt insatt behandling. I fall med längre duration och mer omfattande granulationsvävnad med bindvävskapsling är penetrationen av läkemedel sämre. Isolera angripna får. Slakta svårt angripna får eller får som inte svarar på behandling.
  Undvik att köpa in djur med aktinos. Undersök huvudregionen och håll inköpta djur i karantän i minst tre veckor. Undvik träinredning och foder eller bete med vassa komponenter. Se upp med helsädsensilage.

  Beställ SVA:s analyser

  Bakterieodling aerob

  Beställ SVA:s produkter

  Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

  Sidan granskades senast : 2024-04-29