Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Ålherpes

  Fisk

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Sjukdomen orsakas av ett herpesvirus som drabbar europeisk, japansk och amerikansk ål (Anguilla anguilla, A. japonica och A. rostrata). I dagsläget är det okänt om andra fiskarter kan utveckla sjukdom eller vara bärare av viruset. Viruset uppvisar en tropism för bindvävsceller (fibrocyter, fibroblaster). Sjukdomen gynnas av vattentemperaturer över 20 grader. Inkubationstiden är cirka tre till sju dagar beroende på temperatur.

  Ålherpes gälar
  Degenerativa förändringar på gälarna i samband med herpesvirusinfektion på ål. Foto: Anders Alfjorden/SVA

  Symtom

  Ålen kan vara bärare av viruset under lång tid utan att visa tecken på sjukdom. Vid stress (exempelvis hantering eller dålig vattenkvalitet) bryter sjukdomen ut. Fisken uppvisar då initialt slöhet och blödningar på bukfenor. Senare uppkommer även punktformiga blödningar i huden på buken och på gällock. Viruset påverkar gälarna och ger där skador i form av blödningar, ödembildning och i senare skede även celldöd framför allt i bindväven. Ålen kan också uppvisa blödningar i fettvävnad och svullen lever och njure.

  Ålherpes helkropp
  Blödningar på underkäke och bröstfensfästet i samband med herpesvirusinfektion på ål. Foto: Anders Alfjorden/SVA

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens

  Anguillid herpesvirus 1 (Ang-HV1), genus Cyprinivirus i familjen Alloherpesviridae.

  Infektionsport

  Sannolikt i första hand via hud och oralt.

  Spridning i djuret

  Hela djuret.

  Smittvägar

  Horisontellt via vatten, vertikal smitta kan inte uteslutas.

  Överlevnad

  -

  Ålherpes bukfena
  Petekiella blödningar bukfena i samband med herpesvirusinfektion på ål. Foto: Anders Alfjorden/SVA

  Provtagning och diagnostik

  Ta kontakt med diagnosticerande laboratorium och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

  För diagnos insändes antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt uttaget organprov från gälar, njure, hjärta och mjälte i 2 ml-rör

  Behandling och profylax

  Verksam terapi och vaccin saknas.

  I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar ska hållas i ”karantän” och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.

  Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

  Sidan granskades senast : 2023-04-03