Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Anaplasmos hos get

  Get

  Anaplasmos är en fästingburen infektion. Bakterien Anaplasma phagocytophilum är immunosuppressiv och predisponerar för andra infektioner. Hög feber och plötsliga dödsfall förekommer, men även subklinisk sjuklighet.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Förekomst

  Problem med anaplasma hos får har främst rapporterats från Gotland, men även från östkusten och en del andra delar av Sverige. Vissa beten på Gotland går inte att använda till lamm eftersom risken för anaplasmos är för stor. Hur det ser ut på get i Sverige vet vi inte med säkerhet, men i ett examensarbete från 2020, som undersökte prover både från två olika studier och från en serumbank på SVA, sågs seroprevalenser på 20 till 70 procent. Vid analys med PCR av ett urval av proverna var 2,5 procent positiva för A. phagocytophilum och inga för A. ovis. En enkätstudie från samma examensarbete visade att ingen av de besvarande besättningarna hade haft något diagnosticerat fall av anaplasmos på getterna.

  Sjukdomen är vanlig i Norge och i Skottland. Människor och andra djur (hundar, katter, hästar, idisslare) kan smittas av anaplasma via fästingar.

  Symtom

  Hög feber (42°C), påverkat allmäntillstånd, nedsatt foderlust och våmmotorik, takykardi, takypné och hosta. Plötsliga dödsfall förekommer. Dålig tillväxt och ökad infektionskänslighet på grund av leukopeni ses också. Hos mjölkgetter ses en markant minskning i mjölkproduktion.

  Differentialdiagnoser

  Louping-ill/hoppsjuka.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Anaplasma phagocytophilum (hette förr Ehrlichia phagocytophilia). A. ovis och A. capra kan eventuellt ge anaplasmos hos getter. A. capra har hittats på får i Sverige.

  Infektionsport:

  Fästingar (Ixodes ricinus) överför bakterien. 24 till 48 timmar behövs för att infektionen ska överföras till geten.

  Spridning i djuret:

  Bakteriemi. Infekterar vita blodkroppar.

  Smittvägar:

  Sprids via fästningar.

  Immunitet:

  Efter genomgången infektion.

  Överlevnad:

  Reservoar i till exempel rådjur. Kroniska smittbärare (upp till två år).

  Inkubationstid:

  Fyra till åtta dagar.

  Provtagning och diagnostik

  Obduktion, blodprov (EDTA).

  PCR och serologi.

  Behandling och profylax

  Snabbt insatt behandling med tetracykliner är effektivt vid kliniska symtom.

  Förhindra fästingar på getterna. Pour-on/spot-on innehållande flumetrin eller deltametrin kan användas. Unga getter som betar på smittade marker med låg fästingbörda kan utveckla viss immunitet.

  Beställ SVA:s analyser

  Anaplasma phagocytophilum (PCR)

  Beställ SVA:s produkter

  Vacutainerrör med EDTA 6 ml, med hylsa

  Plastburk 70 ml med skruvlock, 10-pack