Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Bandmask hos katt

  Andra sjukdomsnamn: Taenia taeniformis

  Katt

  Bandmask är vanligt förekommande hos utekatter. Parasiten ger i regel inte upphov till några problem.

  Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Hos katt i Sverige har endast bandmaskarten Hydatigera (Taenia) taeniformis påvisats. Mellanvärdar är möss, råttor och sorkar. Katter kan bara smittas genom att äta larvstadier, dynten, i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan katter.

  Klinik

  Infektion med bandmask ger som regel inga kliniska symtom hos katt. Undantagsvis ses matsmältningsrubbningar och lös avföring.

  Diagnostik

  Oftast uppmärksammas infektionen genom att djurägaren ser enstaka bandmaskleder (proglottider) i avföringen eller krypande runt baken, på svansen eller korset. Ibland kan hela kedjor av proglottider ses i avföringen. Bandmaskar avger ägg oregelbundet, varför träckprovsundersökning inte alltid visar om bandmask förekommer.

  Behandling

  Bandmask behandlas vid påvisad förekomst. Preparat innehållande substansen prazikvantel har mycket god effekt mot samtliga bandmaskarter. Engångsdos är som regel tillfredsställande. Även fenbendazol redovisar dokumenterad effekt. Katter som vistas utomhus blir lätt återinfekterade och har ofta bandmask igen inom tre till fyra månader.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

  Sidan granskades senast : 2024-01-25