Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Björkstekelförgiftning hos idisslare

  Nötkreatur

  Den blåsvarta björkstekelns (Arge pullata) larver är giftiga för idisslare. Betande djur kan få i sig larverna om de betar i närheten av björkar som drabbats av björkstekeln.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Larv av björkstekel äter på ett björklöv.
  Björkstekelns larver. Foto: Lars Leonardson

  Björkstekeln hittades för första gången i Sverige i början av 2000-talet. Fall av förgiftning på idisslare har inte verifierats i Sverige. Dock finns ett stort utbrott på får rapporterat från Danmark. Släktingar till den skandinaviska björkstekeln har orsakat dödsfall på boskap i Sydamerika och Australien. De största problemen uppstår när stora mängder av larver lämnar träden från mitten av augusti till mitten av september för att gräva ner sig i gräs och mossa på marken. När gräset är fullt av larver kan betande djur råka få i sig dem.

  Symtom

  Fyra larver av björkstekel på en björkstam.
  Björkstekelns larver. Foto: Lars Leonardson

  Plötsliga dödsfall på bete. Förloppet är ofta mycket snabbt och innan djuren dör kan de uppvisa apati, tremor, och centralnervösa symtom. Förgiftningen orsakar levernekros som i sin tur kan ge upphov till hepatisk encefalopati som kan ge aggressivt beteende. Vid lindrigare fall med ett mer utdraget förlopp kan djuren utveckla ikterus och fotosensibilitet.

  Differentialdiagnos

  Andra förgiftningar, andra centralnervösa störningar.

  Etiologi och patogenes

  Larverna innehåller oktapeptiden lofyrotomin, som är ett gift besläktat med det som finns i flugsvamp. Giftet skadar främst levern vilket kan ge upphov till encefalopati, ikterus och fotosensibilitet.

  Provtagning och diagnostik

  Obduktion med leverskada och fynd av larver i magsäck. Fynd av björkstekelns larver på betet.

  Behandling och profylax

  Oftast är behandling utsiktslös. Stängsla av björkar som är angripna av björkstekeln.

  Sidan granskades senast : 2023-02-03