Gå direkt till innehåll

Blindtarmsmask hos fjäderfä

Heterakis gallinarum

Fjäderfä

Blindtarmsmasken (Heterakis gallinarum) orsakar sällan sjukdomssymtom hos fjäderfän. Den kan dock sprida en annan parasit, Histomonas meleagridis, som kan ge sjukdom hos bland annat kalkon och tamhöns. Blindtarmsmasken är vanlig i hobbyflockar och förekommer också bland kommersiella värphöns.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Art: Heterakis gallinarum

Värddjur

Parasiten kan infektera tamhöns, kalkon, tamanka, tamgås, pärlhöns, rapphöns, fasan och vaktel. Däggdjur, inklusive människor infekteras ej.

Utseende

Den vuxna parasiten är vit, tunn och 7-15 millimeter lång.

Vita, små, tunna maskar mot mörkblå bakgrund.
Blindtarmsmask. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Livscykel

Blindtarmsmaskens ägg utskiljs med träcken och måste genomgå en temperatur- och fuktighetsberoende mognadsfas under minst två veckor i omgivningen för att bli infektionsdugliga. Fåglar infekteras genom att de får i sig parasitäggen direkt från marken eller genom att äta daggmask eller husflugor som kan bära parasitens ägg.  

Larverna kläcks ur äggen i tunntarmen och når blindtarmarna efter cirka 24 timmar där de utvecklas till vuxna parasiter. Prepatenstiden (tiden från infektion till att parasitägg kan påvisas i träcken) är 24 till 30 dagar. 

Inverkan på värddjuret

Blindtarmsmasken är i regel en harmlös tarmparasit som nästan aldrig ger upphov till sjukdomssymtom.

Blindtarmsmasken kan sprida en annan parasit, Histomonas meleagridis. Histomonas-parasiterna finns inuti blindtarmsmaskens ägg. Sjukdomen histomonosis kan orsaka hög dödlighet.  

Diagnos

Blindtarmsmask kan påvisas genom inspektion av blindtarmsinnehållet vid obduktion. Vid parasitologisk undersökning av träckprov kan blindtarmsmaskens ägg inte säkert särskiljas från spolmask (Ascaridia galli). 

Förekomst

Blindtarmsmask är en vanlig parasit hos fjäderfän i hobbyfjäderfäflockar. Under senare år har parasiten fått stor spridning bland kommersiella värphönsflockar i Europa. Den förekommer ibland tillsammans med spolmask (Ascaridia galli) i samma flock. I Sverige ses dock blindtarmsmask mindre ofta bland kommersiella värphöns. 

Bekämpning

Det finns som regel ingen anledning av avmaska fjäderfän mot blindtarmsmask.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-02-14