Gå direkt till innehåll

Böldsjuka/Pseudotuberkulos hos får

Pseudutuberkulos, Kasseös lymfadenit

Får

Pseudotuberkulos orsakas av bakterien Corynebacterium pseudotuberculosis och är en kronisk infektion som ger bölder framför allt i yttre lymfknutor. Sjukdomen förekommer hos bland annat get, får och kameldjur över hela världen men diagnosen är ovanlig på svenska får. Det finns en zoonos-aspekt men risken anses liten.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Andra namn:

CLA/caseous lymphadenitis, byllesjuke (norska)

Förekomst

Pseudotuberkulos är sannolikt ovanligt hos får i Sverige, men sjukdomen är mycket vanlig ibland annat USA och Australien. Pseudotuberkulos är vanligare hos äldre får och hos får i mer intensiva system. Inre pseudotuberkulos är vanligare hos får än hos get.

Symtom

Abscesser i lymfknutor, framför allt huvud och hals, men även bog- och flanklymfknutor. Avmagring, nedsatt foderlust. Symtom från luftvägarna om abscesser finns i lungorna.

Differentialdiagnoser

Andra bakteriella infektioner som ger abscesser; strålsvamp (Actinobacillus lignieresii), tuberkulos, abscesser efter vaccination; hematom; tumörer; cystor. Andra luftvägsinfektioner, endoparasiter, paratuberkulos, jaagsiekte, maedi/visna, tandproblem.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Corynebacterium pseudotuberculosis.

Infektionsport:

Små sår i hud och slemhinnor.

Spridning:

Intracellulärt till regional lymfknuta, abscessbildning, hematogen spridning till lungor, lever med flera organ.

Smittvägar:

Rupturerade abscesser kontaminerar närmiljön. Direkt eller indirekt spridning. Baggar som stångas. Klippning. Ofullständigt kända smittvägar. Pseudotuberkulos finns beskrivet hos häst. Det är dock en annan variant som sannolikt inte smittar till små idisslare. 

Överlevnad:

Bakterien överlever mer än ett år i miljön.

Inkubationstid:

Ej helt klarlagd. Kan variera, upp till fyra månader.

Provtagning och diagnostik

Obduktion.

Aspirat eller svabbprov från bölder som ej öppnat sig. Öppna inte abscesser om inte fåret kan isoleras från övriga flocken. Aerob odling på blodplatta och biokemiska tester.

Serologi för att påvisa specifika antikroppar finns inte vid SVA.

Behandling och profylax

C. pseudotuberculosis är penicillinkänslig men svårbehandlad inne i abscesser. Det är besvärligt att få kontroll över infektionen efter ett utbrott i en djurgrupp. Avlivning rekommenderas för får med pseudotuberkulos. Använd engångshandskar vid hantering av får med pseudotuberkulos. Öppna inte abscesser om inte fåret kan isoleras från övriga flocken.

Undvik livdjursinköp och om djur ska köpas in bör det ske från besättningar utan böldsjuka. Var särskilt vaksam om får köps från besättningar med getter. Kontrollera lymfknutor på livdjur och håll inköpta djur i karantän.

Säkerställ att klipputrustning desinficeras om den används i flera besättningar.

Beställ SVA:s analyser

Bakterieodling aerob, ett material

Bakterieodling aerob, ytterligare material, samma djur

Beställ SVA:s produkter

Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

Provtagningspinne eSwab regular, 50 st

Hitta på denna sida