Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Channel Catfish Virus Disease (CCVD) hos mal

  Fisk

  Channel catfish virus/Ictalurid herpesvirus 1 orsakar sjukdom hos prickig dvärgmal (channel catfish, Ictalurus punctatus) och blue catfish (Ictalurus furcatus) i USA. Sjukdomen förekommer vanligen i fisk yngre än ett år och vanligast i fisk yngre än fyra månader och visar sig genom hög dödlighet och symtom på blodbrist.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Prickig dvärgmal och blue catfish samt hybrider mellan dessa är de enda kända känsliga arterna. Sjukdomen är endemisk i de områden av USA som odlar dessa arter. Viruset har även påvisats i Honduras och Ryssland efter import av yngel från USA. Vattentemperaturen ska vara minst 18grader med ett optimum kring 27 grader, vilket innebär att utbrott sker under sommarhalvåret. Viruset förekommer enbart i sötvatten.

  Symtom

  Inkubationstiden är direkt beroende av vattentemperaturen. Vid 20 grader är inkubationstiden cirka tio dagar och vid 30 grader cirka 32–72 timmar. Viruset orsakar hög dödlighet hos yngel och ung fisk, där både morbiditet och mortalitet kan nå upp mot 100 procent. Infektionsförloppet förvärras av stress och för hög fisktäthet. Sjuk fisk uppvisar okoordinerat simmande, snabb andning, bleka gälar, svullen buk (vätska i bukhålan), utstående ögon och blödningar i hud och vid fenbaserna. Histopatologiskt förekommer de största förändringarna i njuren, lever och tarm med vävnadsdöd och massiva blödningar.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Channel catfish virus (CCV)/Ictalurid herpesvirus 1 (IcHV-1), genus Ictalurivirus i familjen Alloherpesviridae.

  Infektionsport:

  Oralt och via gälar

  Spridning i djuret:

  Multisystemiskt

  Smittvägar:

  Överförs horisontellt, både direkt (mellan fiskar) och genom vattnet. Vuxen fisk kan bli subkliniskt infekterad och överlevare blir latent infekterade.

  Överlevnad:

  Sju dagar i 25-gradigt vatten, längre vid lägre temperaturer. Överlever två dagar i död ruttnande fisk. Avdödas direkt i lera, av UV-ljus på 20–40 minuter, uppvärmning till 60 grader under en timme, exponering för saltvatten och genom uttorkning på 24–48 timmar på porösa ytor som nät och betong.

  Provtagning och diagnostik

  Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

  För diagnos insändes antingen:
  • levande eller nydöd fisk
  • eller formalinfixerat material från hud och gälar.
  Om nydöd fisk skickas är det viktigt att den hålls kyld hela vägen fram. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

  Behandling och profylax

  Terapi och vaccin saknas.Sjukdomen är inte listad av WOAH  (World Organisation for Animal Health) eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

  Sidan granskades senast : 2024-02-19