Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Duvpest

  vilda fåglar

  Duvpest orsakas av aviärt paramyxovirus typ 1 och drabbar vilda duvor. Andra vilda fåglar så som skarvar och hönsfåglar kan drabbas. När fjäderfä eller vilda fågelarter i uppfödning drabbas kallas sjukdomen newcastlesjuka. Sjukdomen hos vilda duvor yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen eller dödsfall. Viruset kan i sällsynta fall ge ögoninflammation (konjunktivit) hos människa.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Sjukdomsinformation

  Duvpest
  Duva smittad av duvpest. Foto: SVA

  Förekomst: Hela världen
  Orsak: 
  Virus, Aviärt Paramyxovirus typ 1
  Arter: Duvor, skarvar, hönsfåglar, eventuellt andra fågelarter
  Spridning: Via infekterat foder, via inandning
  Utbredning: Hela världen
  Årstidsförekomst: Hela året

  Duvpest orsakas av virus, Aviärt Paramyxovirus typ 1 (även kallat pigeon paramyxovirus-1). Aggressiva varianter av detta virus kan ge upphov till den fruktade Newcastlesjukan hos hönsfåglar.

  Duvpest upptäcktes i Sverige bland stadsduvor under 1980-talet. Sjukdomen yttrar sig som centralnervösa störningar med rörelsesvårigheter och spiralvridning av halsen. Törst och diarré har även rapporterats. Ofta hittar man drabbade duvor döda utan sjukdomstecken. Många duvor överlever infektionen men obotliga skador på hjärnan har observerats med åtföljande rörelsestörningar.

  Sjukdomen är mycket smittsam mellan duvor och man rekommenderar att duvor som hålls i fångenskap skall vaccineras. 

  Sjukdomen förekommer sporadiskt bland tama duvor och bland frilevande stads- eller klippduvor. Om den förekommer hos vilda ring- och skogsduvor i Sverige är inte fastställt ännu.

  Aviärt Paramyxovirus kan variera mycket i aggressivitet, och orsakar ibland sjukdom. Utbrott av sjukdom och dödlighet i paramyxovirusinfektioner har setts bland annat hos skarvar i Kanada, medan vid undersökning av bland annat andfåglar har virus hittats utan sjukdomstecken.

  Sidan granskades senast : 2023-10-05