Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Eel Virus European X (EVEX) hos ål

  Fisk

  Sjukdomen drabbar ål och regnbåge och påvisades första gången i USA på europeisk ål (Anguilla anguilla) importerad från Frankrike.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Viruset förekommer i Asien och flera europeiska länder och har också isolerats i svensk karantän på ål importerad från Frankrike. Norden inklusive Sverige anses än så länge vara fria från sjukdomen.

  Symtom

  Vid naturlig infektion har yttre symptom aldrig observerats. Histopatologiskt kan dock omfattande muskelblödningar och muskeldegeneration samt blödningar i njuren ses. Vid experimentell infektion observerades yttre symptom i form av sår och blödningar i hud, fenbaser, mun och ögon. Vätska förekom i bukhålan och inre organ var bleka och ödematösa. Histopatologiskt sågs liknande förändringar som vid naturlig infektion. Virus har isolerats från symptomfria djur. Vid experimentell infektion på regnbåge uppstod sjukdom liknande infektionen infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Dödligheten hos regnbåge var nästan 100 procent vid en vattentemperatur på 20 grader.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Eel Virus European X (EVEX), genus Vesiculovirus i familjen Rhabdoviridae. Eel virus American (EVA) anses vara en variant av samma virus och de benämns ibland gemensamt rhabdovirus anguilla.

  Infektionsport:

  -

  Spridning i djuret:

  Allmän, det vill säga i ett flertal organsystem.

  Smittvägar:

  Via vatten och närkontakt.

  Överlevnad:

  Okänd.

  Provtagning och diagnostik

  Ta kontakt med diagnosticerande labb och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

  För diagnos skickar du in antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt taget prov från njure, mjälte och hjärta, placerat i virusmedium för transport.

  Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar två till tre veckor.

  Behandling, sanering, profylax och restriktioner

  Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte.

  I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar skall hållas i karantän och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.

  Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras

  Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

  Sidan granskades senast : 2024-02-15