Gå direkt till innehåll

Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) hos fisk

Fisk

Sjukdomen är virusorsakad och förekommer på abborre och regnbåge med flera fiskarter. Sjukdomen har inte påvisats i Sverige, hela norden anses fritt från sjukdomen.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Viruset är närbesläktat med virus som ger sjukdom hos amfibier och reptiler. Viruset sprids med vatten och fisk, men eftersom det är svåravdödat även med redskap och människor/djur. Förekommer endemiskt i Australien. Påvisat i Asien och flera europeiska länder.

Symtom

Fisken uppvisar beteendeförändringar såsom minskad aptit, slöhet och spiralsimning. Öppnas fisken förekommer vätska i bukhålan. Övriga förändringar är av mikroskopisk natur och består av celldöd i lever, njure, mjälte och tarm.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Iridovirus

Infektionsport:

Via gälar, sannolikt även oralt

Spridning i djuret:

Systemisk

Smittvägar:

Med vatten och fisk. Vertikal överföring till rom och mjölke kan ej uteslutas. Kan även spridas med redskap och människor/djur.

Överlevnad:

97 dagar i vatten och minst 113 dagar i torkad fiskvävnad

Provtagning och diagnostik

Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

För diagnos skickar du antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt prov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta, placerat i virusmedium för transport.

Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar tre veckor.

Prover för ljusmikroskopisk undersökning uttas från lever, mjälte, njure och hjärna och fixeras i fyra procent buffrad formalin.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte. Vid misstanke om sjukdomen ska veterinära myndigheter informeras.

Hitta på denna sida