Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fältharesjuka

  hardjur Vilda djur

  Fältharesjukan orsakas av ett virus och kan drabba både skogs- och fälthare. Sjukdomen finns i södra Sverige och ses ofta under hösten. Förloppet är mycket snabbt och framför allt ses förändringar i levern. Näringstillståndet är ofta gott.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Orsak: Virus, Lagovirus (Caliciviridae).
  Arter: Fälthare, skogshare.
  Spridning: Via direktkontakt, eller via smittat foder eller vatten.
  Utbredning: Södra Sverige, Danmark, Finland, Europa.
  Årstidsförekomst: Framför allt hösten, enstaka fall resten av året.

  Fältharesjuka
  Fältharesjuka. Foto: SVA

  I början på 80-talet upptäckte man en ny sjukdomsbild bland de fältharar som kom in till SVA. Hararna hade en mycket allvarlig akut leverskada, akuta cirkulationsrubbningar med blödningar i lungor och luftstrupen, samt i vissa fall en blodig tarminflammation. Så gott som samtliga harar var i gott näringstillstånd. Inte sällan rapporterade insändaren att ett flertal harar dött inom ett begränsat område. I de fall man först upptäckt haren när den levde rapporterades om ett mycket hastigt sjukdomsförlopp. Samtidigt kom rapporter från Danmark och Tyskland där man också noterat sjukdomen.

  År 1984 startades ett forskningsprojekt på SVA för att utröna orsaken till sjukdomen. Man misstänkte först att sjukdomen eventuellt var orsakad av någon typ av kemiskt ämne/miljögift. 1989 kunde man visa att det rör sig om en virussjukdom, orsakad av ett lagovirus. Sjukdomen kallas på engelska för European Brown Hare Syndrome (EBHS).

  Drabbade harar har framför allt sjukliga förändringar i levern som ofta är något ansvälld och är skörare i konsistensen och ljusare till färgen på grund av akut och omfattande levercellsdöd och förfettning. I tarm, lungor och luftstrupe ses ofta blödningar. För att man skall få en säker diagnos måste vävnadsdelar undersökas i mikroskop.

  Sjukdomen förekommer inte bara hos fälthare utan även hos skogshare, dock ej hos andra hardjur som till exempel kanin. Kaningulsot som drabbar kaniner är orsakad av ett närbesläktat, men inte identiskt lagovirus, som ger upphov till likartad akut vävnadsdöd av leverceller. Harens calicivirus smittar inte till kanin. I Skandinavien är fältharesjukan rapporterad hos djur från de södra delarna av Sverige (upp till Limes norrlandicus), från Danmark och Finland. I harfarmer i södra Sverige och i Danmark har den orsakat stor förödelse, och i vissa farmer har nästan alla harar dött.

  Sidan granskades senast : 2024-04-04