Gå direkt till innehåll

Felint calicivirus (FCV)

Katt

Felint calicivirus (FCV) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat Felint herpesvirus (FHV-1), Chlamydia felis och Bordetella bronchiseptica, kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Smittämne

Felint calicivirus (FCV) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat Felint herpesvirus (FHV-1), Chlamydia felis och Bordetella bronchiseptica, kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet. FCV är ett RNA-virus som muterar lätt och finns i många olika varianter. Dessa varianter varierar i sin förmåga att orsaka sjukdom vilket innebär att graden av symtom hos en infekterad katt kan variera från milda till kraftiga. Hur länge FCV överlever i miljön kan variera från några dagar till flera veckor beroende på omständigheterna. FCV överlever kortare tid i torr miljö i rumstemperatur och längre i fuktig, kall miljö. Eftersom inte alla desinfektionsmedel är effektiva mot FCV måste man kontrollera att det preparat man använder för sanering verkligen har effekt.

Smittvägar

FCV är ett mycket smittsamt virus som sprids framförallt via direktkontakt antingen med en sjuk katt eller med en till synes frisk katt som utsöndrar FCV. Även indirekt smitta kan ske eftersom virus kan överleva flera veckor i miljön. Sjuka katter infekterade med FCV utsöndrar virus huvudsakligen i sekret från övre luftvägarna och ögonen. Efter tillfrisknandet kan katten fortsätta att utsöndra virus och sprida smittan till andra katter åtminstone en månad, vissa katter utsöndrar virus i åratal, eventuellt hela livet, efter infektion. Infektion med FCV är ofta ett större problem när många katter lever tillsammans än i hushåll med bara enstaka katter.

Sjukdomsbild

Inkubationstiden, tiden från smitta till dess katten visar symtom, varierar från två till tio dagar.

I typiska fall har en katt som är sjuk på grund av infektion med FCV feber, symtom från de övre luftvägarna och blåsbildningar/sår i munslemhinnan och på tungan. Även övergående hälta (”limping syndrome”) kan förekomma liksom lunginflammation vilket ses framförallt hos unga katter. Graden av symtom beror bland annat på vilken variant av FCV som orsakar sjukdomen, även kattens ålder samt typen av katthållning har betydelse. Utbrott av extremt allvarliga, ofta dödliga, infektioner har rapporterats från både USA och Europa. Dessa infektioner går under benämningen ”virulent systemic feline calicivirus disease”. I de fallen har katterna bland annat haft feber, ödem i huden, sår i huvudregionen och på benen samt gulsot. Sjukdomen verkar drabba vuxna katter värre jämfört med unga katter.

Diagnos

Från katter med kliniska symtom från luftvägarna kan svabbprov tas för analys avseende förekomst av FCV. Denna analys ingår i SVA:s ”Kattsnuvepaket”. Analys med avseende på förekomst av FCV kan också göras separat eller som tillägg till SVA:s ”Kattögonpaket”. Vid SVA påvisas FCV oftast hos katter som vid provtagningstillfället har symtom från munhålan.

 I ”Kattsnuvepaketet” analyseras:

  • Felint calicivirus (FCV)
  • Bordetella bronchiseptica
  • Felint herpesvirus (FHV-1)
  • Klamydia
  • Mycoplasma felis

Se provtagningsinstruktion

I ”Kattögonpaketet” analyseras:

  • Felint herpesvirus (FHV-1)
  • Klamydia
  • Mycoplasma felis

Se provtagningsinstruktion

Behandling

Sjuka katter behöver understödjande behandling i varierande grad. Vad som är lämpligt i varje enskilt fall avgörs av den kliniskt ansvariga veterinären.

Förebyggande åtgärder

Vaccination mot FCV är ett så kallat basvaccin för katt i Sverige. Vaccination lindrar de kliniska symtomen, men vaccinerade katter kan ändå infekteras och vara en möjlig smittkälla för andra katter. Se Grundvaccination av hund och katt (pdf).

Innan nya katter introduceras till befintliga katter bör man ha den nya katten i karantän för att minimera risken för olika typer av smittor. Se Råd för att minska/slippa smittsamma sjukdomar i sitt katteri/sin kattgrupp.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-10-28