Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Fibrom och fibropapillom hos älg

  Andra sjukdomsnamn: Fibropapillomatos

  Hjortdjur Älg

  Fibrom och fibropapillom är tumörer som sitter i huden hos älg. Allt ifrån ett fåtal knölar till i det närmaste hela älgens hud kan vara drabbad. Orsaken är ett vårtvirus som smittar mellan älgar, men är ofarliga för hundar och människor.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Sjukdomsinformation

  Fibrom är tämligen vanligt förekommande i Sverige och den vanligaste tumörsjukdomen hos älg. Fibrom är godartade svulster/hudtumörer i älgens hud. Beroende på vilken hudvävnad tumören utgår från så benämns de olika; fibrom utgår från hudens bindvävlager medan fibropapillom består av både bindväv och förväxt överhud.

  Knölarna kan sitta var som helst på kroppen, och älgarna kan ha alltifrån någon enstaka hudknöl till massiv förekomst med nybildningar över stora delar av huden. Knölarna är fasta i sin konsistens, hårlösa, släta till småknöliga på ytan och varierar från knappt synbara till flera decimeter i diameter. Vid genomskärning är de vita till gulvita och gummiartade tillföljd av den överdrivna tillväxten av bindväv.

  Knölarna orsakas av ett vårtvirus (så kallat papillomvirus). Viruset smittar mellan älgar, även om smittsamheten verkar vara låg. Smitta sker via direktkontakt vid brunsten eller att de kliar sig på samma träd som en smittad individ har kliat sig på och lämnat hudceller med virus i. Viruset får fäste i små hudskador och växer med tiden till i storlek.

  Vanligen har tumörerna ingen negativ påverkan på djurets allmänna hälsostatus, men skulle de sitta exempelvis intill ögon så kan de mekaniskt påverka synen. Om tumörerna blir stora eller sitter på olämpliga områden där de skavs kan sekundär bakteriell infektion uppkomma, med efterföljande klåda och varbildning. Om större sår och vävnadsdöd uppstår i knölarna kan de misstas för bölder.

  Tumörer i huden påverkar inte köttets kvalité, men om älgen skulle få utbredda sekundära infektioner eller andra komplikationer, så som avmagring, bör man göra en helhetsbedömning på köttets tjänlighet. I ett fåtal fall har tumören blivit elakartad och spridning av tumören har då skett i kroppen, främst till lungorna. Älgar med utbredd förekomst av fibrom bör besiktas noggrant för att se tecken på infektioner eller spridning av tumörvävnad, där inspektion av alla inre organ är viktig för helhetsbedömningen.

  Sjukdomen är inte smittsam till människa eller hund, dock ska älgar med tumörspridning till inre organ (metastasering) eller tecken på spridning av bakterier i blodet kasseras.

  Älg med fibrom.
  Älgkropp med fibrom. Foto: Christer Isaksson.
  Sidan granskades senast : 2023-02-08